Những nét mới của chương trình Cử nhân Quản trị Kinh doanh 2012

1. Mô hình chung: 2 + 2

2. Sinh viên học 2 năm tại Đại Học Bách Khoa và chuyển tiếp 2 năm cuối tại University of Illinois at Springfield (USA).

1. Mô hình chung: 2 + 2

2. Sinh viên học 2 năm tại Đại Học Bách Khoa và chuyển tiếp 2 năm cuối tại University of Illinois at Springfield (USA).

3. Sau 4 năm học, sinh viên nhận bằng Bachelor of Business Administration (Cử Nhân Quản Trị Kinh Doanh)  do University of Illinois at Springfield cấp.

4. Sau 2 năm học tại Việt Nam, sinh viên được nhận bằng Higher Diploma in Business Administration (Cao Đẳng Nghề) có giá trị quốc tế. Bằng Higher Diploma do tổ chức đào tạo quốc tế FTMS cấp. Với Higher Diploma sinh viên có thể:

a. Đi làm ngay sau 2 năm học với trình độ chuyên môn và Tiếng Anh tốt.

b. Chuyển sang một trong các trường của Mỹ, Singapore, Malaysia,  Úc hay Anh quốc để học thêm từ 15 – 24 tháng  nhằm nhận bằng Cử Nhân Quản Trị Kinh Doanh.

c.  Để biết thông tin chi tiết về FTMS GLobal vui lòng xem chi tiết trên: www.ftmsglobal.com

Ví dụ về các trường đại học chấp nhận sinh viên chuyển tiếp sau khi có bằng Higher Diploma

Quốc Gia Trường Đại Học
Mỹ University of Illinois at Springfield (UIS)
Anh Quốc Đại học De Montfort, Đại học Birmingham, Đại học Stafford, Đại học East London, Đại học Portsmouth,  Đại học Humberside, Đại học Glamorgan, Đại học Oxford Brookes
Úc Đại học Monash, Đại học công nghệ Swinburne, Đại học Griffith University, Đại học Edith, Cowan University, Đại học công nghệ Curtin, Đại học La Trobe
Singapore Anglia Ruskin University

 

Bài trước

Bài tiếp