Select Page

Tập huấn viết báo cáo tự đánh giá cấp trường theo Bộ tiêu chuẩn AUN-QA

Trường Đại học Bách Khoa (ĐHQG-HCM) đã tổ chức đợt tập huấn viết báo cáo tự đánh giá cấp trường theo Bộ tiêu chuẩn AUN-QA cho tất cả các Phòng, Ban, Khoa, Trung tâm của trường trong các ngày 09 – 10/11 và 17 – 18/11/2016 tại phòng học số DLS.

Trường Đại học Bách Khoa (ĐHQG-HCM) đã tổ chức đợt tập huấn viết báo cáo tự đánh giá cấp trường theo Bộ tiêu chuẩn AUN-QA cho tất cả các Phòng, Ban, Khoa, Trung tâm của trường trong các ngày 09 – 10/11 và 17 – 18/11/2016 tại phòng học số DLS.

► Tập huấn tự đánh giá cấp chương trình theo tiêu chuẩn AUN-QA (phiên bản 3.0)

► Chương trình Tiên tiến đạt chuẩn AUN-QA

Tham gia đợt tập huấn có GS. TS. Vũ Đình Thành và các thầy trong Ban Giám hiệu, lãnh đạo các Phòng, Ban, Khoa, Trung tâm cùng các thầy cô đã thảo luận và phân tích các yêu cầu của tiêu chuẩn AUN-QA so với thực trạng chất lượng của nhà trường.

Thầy cô tham gia tập huấn viết báo cáo tự đánh giá cấp trường theo Bộ tiêu chuẩn AUN-QA.

Chuẩn đánh giá chất lượng AUN-QA đang là cái đích mà nhiều trường ĐH tại Việt Nam và trong khu vực Đông Nam Á hướng tới, không chỉ nhằm khẳng định chất lượng đào tạo mà còn dần tiến tới là việc xây dựng văn hóa chất lượng của một trường ĐH hội nhập quốc tế.

Quá trình tự đánh giá theo tiêu chuẩn AUN-QA thường trải qua ba giai đoạn chính: tìm hiểu bộ tiêu chuẩn, tự đánh giá và đánh giá ngoài. Trong đó, tự đánh giá là công cụ quan trọng trong quá trình đảm bảo chất lượng nhằm chỉ ra những điểm mạnh, tồn tại và là khởi đầu tốt cho việc xây dựng các chính sách nhằm thúc đẩy sự phát triển và xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong.

Các nhóm thảo luận, tự đánh giá chất lượng theo mảng hoạt động phụ trách.

Dựa theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cấp trường của AUN-QA, các thầy cô tham gia đợt tập huấn được hướng dẫn cụ thể về phân tích nội hàm các tiêu chuẩn và tự đánh giá chất lượng theo các mảng hoạt động đơn vị phụ trách. Bộ tiêu chuẩn gồm có 25 tiêu chuẩn và 111 tiêu chí, được phân thành 04 nhóm tiêu chuẩn: (1) Strategic QA, (2) Systemic QA, (3) Functional QA and (4) Results.

Tự đánh giá là công cụ quan trọng trong quá trình đảm bảo chất lượng.

Trong các buổi tập huấn, các thầy cô đã trao đổi những khó khăn trong việc viết báo cáo tự đánh giá và được Ban Đảm bảo Chất lượng hướng dẫn cụ thể. Đợt tập huấn đã đem đến cho các thầy cô nhiều thông tin hữu ích, nhằm nhìn lại và cải thiện những mặt hạn chế còn tồn tại để nâng cao chất lượng của trường trong thời gian tới.

Ban Đảm bảo Chất lượng

Bài trước

Bài tiếp