Select Page

03 sinh viên OISP được UIS vinh danh

Chúc mừng các sinh viên của OISP vinh dự có tên trong “Dean List” của trường Illinois Springfield trong Học kỳ 1 năm học 2013 (tương đương HK 2 của Bách khoa). Các bạn đều là sinh viên ngành Quản Trị Kinh Doanh, chương trình Liên kết giữa ĐH Bách khoa và ĐH Illinois Springfield.

Sinh viên Nguyễn Thi Hồng Nhung – khóa K09, ngành Quản Trị Kinh Doanh

 

Sinh viên Phạm Hoàng Sơn – khóa K09, ngành Quản Trị Kinh Doanh

 

Sinh viên Phạm Trần Đức Anh – khóa K10, ngành Quản Trị Kinh Doanh

 

Danh sách Dean List, quý PH và các bạn xem tại: http://www.uis.edu/newsroom/wp-content/uploads/sites/140/2013/08/DeansListSpring2013.pdf

* Chú thích: Dean list là những sinh viên của trường có thành tích hoạt động xã hội, Đoàn hội, phong trào sinh viên xuất sắc và thành tích học tập xuất sắc.

OISP Press.

Bài trước

Bài tiếp