Select Page

ABET – “chiếc cúp vàng” của các trường Đại học thế giới

Abet 3ABET là một tổ chức của Mỹ có uy tín trên thế giới, chuyên kiểm định chất lượng các chương trình giảng dạy khối kỹ thuật (Engineering), công nghệ (Technology), khoa học ứng dụng (Applied Sciences) và điện toán (Computing).

ABET là một tổ chức của Mỹ có uy tín trên thế giới, chuyên kiểm định chất lượng các chương trình giảng dạy khối kỹ thuật (Engineering), công nghệ (Technology), khoa học ứng dụng (Applied Sciences) và điện toán (Computing). ABET là tên viết tắt của cụm từ Accreditation Board for Engineering and Technology, tạm dịch là Hội đồng kiểm định các chương trình đào tạo khối kỹ thuật và công nghệ. Khi một trường đại học hay một chương trình giáo dục có được sự chứng nhận của ABET thì có nghĩa là trường đại học đó hay chương trình đó đạt tiêu chuẩn chất lượng trên toàn thế giới.

ABET – “CHIẾC CÚP VÀNG” CỦA CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÊN THẾ GIỚI

Abet 2

Hội đồng Kiểm định khối ngành kỹ thuật và công nghệ (Accreditation Board for Engineering and Teachnology – ABET) đánh giá dựa vào những chuẩn về quy trình chất lượng giáo dục cao cấp nhất trong đào tạo các ngành kỹ thuật và công nghệ của Mỹ. Chương trình kiểm định có uy tín trong cộng đồng quốc tế, được công nhận bởi Ủy ban Kiểm định Đại học của Mỹ và các tổ chức kiểm định khác.

Ở khu vực Đông Nam Á, ngoài VN còn có các nước đã được kiểm định ABET gồm Indonesia (3 chương trình), Philippines (33 chương trình) và Singapore (1 chương trình).

CON ĐƯỜNG ĐẠT “CHIẾC CÚP VÀNG” ABET CỦA ĐH BÁCH KHOA

ABET

Đại học Bách Khoa tiếp đoàn kiểm định ABET từ Mỹ

Tháng 9 vừa qua, ĐH Quốc gia TPHCM chính thức công bố kết quả kiểm định chất lượng chương trình đào tạo đạt chuẩn ABET. Theo đó, 2 ngành Khoa học máy tính  Kỹ thuật máy tính thuộc Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính – Trường ĐH Bách khoa TP.HCM đạt chuẩn ABET giai đoạn từ tháng 9-2014 đến tháng 9-2020.

Hai chương trình của Trường ĐH Bách khoa đạt mức sáu năm, mức cao nhất của chuẩn ABET (mức 1: hai năm sau đó mời đoàn đánh giá lại, mức 2: hai năm gửi báo cáo tự đánh giá sang thẩm định lại để công nhận và mức 3: sáu năm).

Để đạt chuẩn ABET, hai chương trình Khoa học Máy tính và Kỹ thuật Máy tính của trường ĐH Bách Khoa đã qua kiểm định bởi hai ủy ban thuộc Hội đồng Kiểm định ABET: Ủy ban kiểm định các chương trình máy tính (CAS) và Ủy ban kiểm định các chương trình kỹ thuật (EAC).

Các chương trình này phải đạt bộ tiêu chuẩn của ABET có tám tiêu chuẩn chung: sinh viên, mục tiêu đào tạo, chuẩn đầu ra, cải tiến liên tục, nội dung chương trình, giảng viên, cơ sở vật chất thiết bị phục vụ đào tạo, sự hỗ trợ của hệ thống đối với chương trình.

Ngoài ra, mỗi chương trình đào tạo phải đạt các tiêu chuẩn riêng liên quan đến kiến thức, năng lực nghề nghiệp của sinh viên tốt nghiệp.

Tính đến thời điểm này, ĐH Bách Khoa TP.HCM là đơn vị đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam đạt chứng nhận ABET.

NU (tổng hợp từ ĐHQG TP.HCM)

Bài trước

Bài tiếp