Select Page

Bình chọn “Liên hoan phim OISP lần 1”

187811_199508786737302_519179_nCác bạn hãy bình chọn cho phim mình yêu thích một cách công bằng và khách quan dựa vào cảm nhận của chính bản thân mình để chọn ra các bộ phim xuất sắc nhất.

Trong chương trình đào tạo môn Kỹ Năng Mềm khóa K2011, bênh cạnh việc làm nhóm với các đề tài thuyết trình Xã hội và cuối khóa cũng như chuẩn bị Hội trại truyền thống, lần đầu tiên sinh viên các lớp Softskill được thử thách trí sáng tạo, kỹ năng thông qua việc làm phim. Mỗi lớp từ SK1 đến SK6 đã tiến hành bình chọn trong lớp và cử ra 02 bộ phim hay nhất của lớp mình để tham gia liên hoan phim lần này.

Chủ đề các nhóm chọn cho các bộ phim ở nhiều thể loại khác nhau như Phóng Sự, Tài Liệu, Ảnh… đã góp phần làm cho Liên Hoan Phim OISP lần 1 thêm phòng phú, đa dạng.

Các bạn hãy bình chọn cho phim mình yêu thích một cách công bằng và khách quan dựa vào cảm nhận của chính bản thân mình để chọn ra các bộ phim xuất sắc nhất.

Đường link bình chọn: http://tuyensinh.info.vn/forum/showthread.php?t=38692

Danh sách các phim dự thi:

    

    

 

 


Bài trước

Bài tiếp