Select Page

OISP CAMP 2011 – GIẢI BÁO CHÍ BÌNH CHỌN

oisp-camp--bc-1

Dựa trên quan điểm đánh giá độc lập với BTC Hội trại, với sự theo dõi sát sao tất cả các trại sinh SoftSkill, đội ngũ báo chí Ống kính BK-OISP rất vinh dự được công bố Giải Báo chí bình chọn dành tặng cho các trại sinh tham gia OISP Camp 2011 năm nay, làm tiền đề cho giải thưởng truyền thống báo chí dành cho hội trại. 

Dựa trên quan điểm đánh giá độc lập với BTC Hội trại, với sự theo dõi sát sao tất cả các trại sinh SoftSkill, đội ngũ báo chí Ống kính BK-OISP rất vinh dự được công bố Giải Báo chí bình chọn dành tặng cho các trại sinh tham gia OISP Camp 2011 năm nay, làm tiền đề cho giải thưởng truyền thống báo chí dành cho hội trại. Xin trân trọng chúc mừng:

The OISP Camp 2011’s Best Soft Skill Class

oisp-camp--bc-1

SOFT SKILL 6

The OISP Camp 2011’s Best Performance

oisp-camp--bc-2

VŨ ĐIỆU HOANG DÃ – SK2

The OISP Camp 2011’s Hottest Celebrity

oisp-camp--bc-3

PHAN ĐÌNH TÀI UIS11027 – SK4

Chúc các tập thể và cá nhân xuất sắc nhất sẽ tiếp tục giữ vững phong độ, ngày càng trau dồi rèn luyện hơn nữa, để cống hiến cho những hoạt động, sự kiện tiếp theo của Văn phòng Đào tạo Quốc tế OISP ngày càng chất lượng, tốt đẹp hơn.

Ban Chủ Nhiệm CLB Báo chí OISP

Email: trung.nguyen@oisp.edu.vn

Bài trước

Bài tiếp