Select Page

Bốn năm, ĐH Quốc gia TP.HCM có 1.277 bài báo quốc tế

So với giai đoạn 2006-2010, số lượng bài báo đăng tạp chí quốc tế của toàn ĐH Quốc gia TP.HCM giai đoạn 2011-2014 là 1.277 bài, tăng gấp gần 1,6 lần.

So với giai đoạn 2006-2010, số lượng bài báo đăng tạp chí quốc tế của toàn ĐH Quốc gia TP.HCM giai đoạn 2011-2014 là 1.277 bài, tăng gấp gần 1,6 lần.

DHQG TPHCM 7b894

Toàn cảnh ĐH Quốc gia TP.HCM.

Trong đó, số bài ISI (Viện Thông tin khoa học, đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ tra cứu thông tin khoa học) chiếm tỉ lệ lớn, dao động từ 60-78%.

Chất lượng bài báo khoa học của các nhà nghiên cứu thuộc ĐH Quốc gia TP.HCM cũng được cộng đồng khoa học quốc tế đánh giá tốt hơn với sự gia tăng chỉ số ảnh hưởng (impact factor) từ 1,62 của giai đoạn trước lên 2,43 vào năm 2014.

ĐH Quốc gia TP.HCM đã có những công trình công bố trên các tạp chí rất uy tín như Nature Genetics, Angewandte Chemie, American Chemical Society

Đó là một trong những thành tựu về nghiên cứu khoa học của ĐH Quốc gia TP.HCM được công bố tại hội thảo Chiến lược khoa học và công nghệ ĐH Quốc gia TP.HCM phát triển nghiên cứu đỉnh cao và phục vụ cộng đồng” diễn ra ngày 8/1/2015 vừa rồi.

PGS.TS Nguyễn Thanh Nam, quyền trưởng Ban Khoa học Công nghệ, ĐH Quốc gia TP.HCM, cho biết việc gia tăng số lượng và chất lượng công bố khoa học một phần do đổi mới công tác quản lý khoa học và công nghệ theo hướng dựa trên năng lực của tập thể hoặc chủ nhiệm đề tài, chú trọng đến sản phẩm đầu ra.

Định hướng chiến lược khoa học và công nghệ trong thời gian tới, ĐH Quốc gia TP.HCM sẽ lấy khoa học ứng dụng làm hạt nhân để thúc đẩy phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ.

Bên cạnh đó ĐH Quốc gia TP.HCM sẽ gắn kết chặt chẽ khoa học và công nghệ với doanh nghiệp, địa phương, đẩy mạnh chuyển giao công nghệ.

Ngoài ra ĐH Quốc gia TP.HCM cũng sẽ xây dựng và phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh, các trung tâm xuất sắc cho các lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu tại ĐH Quốc gia TP.HCM và nâng cao chất lượng, năng lực nghiên cứu lĩnh vực khoa học xã hội nhân văn và khoa học quản lý.

Theo Tuổi Trẻ

Ảnh: NGUYỄN MINH TÂN

Bài trước

Bài tiếp