Select Page

BUỔI HỌP HƯỚNG DẪN THỦ TỤC CHUYỂN TIẾP DÀNH CHO KHÓA 2011

Sáng thứ 7 ngày 6 tháng 4 năm 2013, tại Phòng 510A4 đã diễn ra buổi họp hướng dẫn thủ tục chuyển tiếp dành cho phụ huynh và học sinh của khóa 2011 chương trình tiên tiến, liên kết quốc tế của Văn phòng Đào tạo Quốc tế.

BUỔI HỌP HƯỚNG DẪN THỦ TỤC CHUYỂN TIẾP DÀNH CHO KHÓA 2011

Sáng thứ 7 ngày 6 tháng 4 năm 2013, tại Phòng 510A4 đã diễn ra buổi họp hướng dẫn thủ tục chuyển tiếp dành cho phụ huynh và học sinh của khóa 2011 chương trình tiên tiến, liên kết quốc tế của Văn phòng Đào tạo Quốc tế. Theo đó, sinh viên khóa 2011 sẽ chuyển tiếp học giai đoạn 2 ở các trường Quốc tế vào tháng 1 và tháng 2 năm 2014. Buổi họp nhằm mục đích theo dõi tình hình học tập và chuẩn bị tốt cho việc làm hồ sơ chuyển tiếp gồm các điều kiện về điểm số, điểm IELTS và chứng minh tài chính xin cấp Visa. Tại buổi họp, trưởng bộ phận học vụ là anh Cao Tuấn Minh cùng chị Nguyễn Thị Yến Trang – Phó Giám đốc Văn phòng Đào tạo Quốc tế đã có những hướng dẫn cụ thể cho phụ huynh, học sinh khóa 2011 những điều kiện để làm hồ sơ chuyển tiếp cũng như giải đáp các thắc mắc của phụ huynh, học sinh.

IMG 3821

Học sinh khóa 2011 có mặt đông đủ cùng phụ huynh để nghe thông tin về buổi họp chuyển tiếp

IMG 3818

Phụ huynh, học sinh nghe hướng dẫn từ anh Cao Tuấn Minh

IMG 3834

Chị Nguyễn Thị Yến Trang giải đáp thắc mắc cho phụ huynh, học sinh

Vy Wai

ê

Bài trước

Bài tiếp