Select Page

KHỞI ĐỘNG OISP CAMP 2012

Sau 02 tuần đầu học kỳ Pre-University, các lớp SK đã cử ra những gương mặt nhiệt tình, có nguyện vọng tham gia Ban tổ chức OISP CAMP 2012. Buổi họp lần 1 diễn ra vào thứ Tư – ngày 19/09, có hơn 45 sinh viên khóa K12 từ các lớp SK tham gia. Không khí rất sôi nổi, thân thiết. Mở đầu buổi họp, Ban cố vấn các nhóm Tài trợ, Chương trình, Truyền thông-Thiết kế và Tài chính – Hậu cần đã chia sẻ các thông tin chính, các lưu ý về quá trình tổ chức hội trại.

 

KHỞI ĐỘNG OISP CAMP 2012

Sau 02 tuần đầu học kỳ Pre-University, các lớp SK đã cử ra những gương mặt nhiệt tình, có nguyện vọng tham gia Ban tổ chức OISP CAMP 2012. Buổi họp lần 1 diễn ra vào thứ Tư – ngày 19/09, có hơn 45 sinh viên khóa K12 từ các lớp SK tham gia. Không khí rất sôi nổi, thân thiết. Mở đầu buổi họp, Ban cố vấn các nhóm Tài trợ, Chương trình, Truyền thông-Thiết kế và Tài chính – Hậu cần đã chia sẻ các thông tin chính, các lưu ý về quá trình tổ chức hội trại.

Tiếp đó, các bạn K12 đã phân về các nhóm, bầu nhóm trưởng và nhóm phó để nhận nhiệm vụ cho cả nhóm. Ban cố vấn cũng chia sẻ một số thông tin cần thiết về việc tổ chức công việc của nhóm, thống nhất lịch họp nhóm chức năng Camp 2012. Được biết, các thành viên có thể chọn lại nhóm trong 02 tuần đầu tiên để được phụ trách công việc phù hợp nhất.

Ban tổ chức cũng đã thống nhất lịch họp định kỳ vào 11g00 thứ Tư hàng tuần tại phòng 509 để báo cáo công việc của nhóm và định hướng công việc tuần kế tiếp.

Cuối cùng, theo thông tin mới nhất được cung cấp từ các nhóm trưởng, lịch họp của các nhóm định kỳ như sau:

NHÓM

THỜI GIAN

PHÒNG

Chương trình

Từ 10g30 thứ Bảy

506A4

Tài chính – Hậu cần

Từ 10g30 thứ Hai

506A4

Truyền thông – Thiết kế

Từ 11g30 thứ Ba

Thông báo sau

Bài trước

Bài tiếp