Select Page

Quy định về đối tượng tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển hệ chính quy năm 2014

 MG 0785Căn cứ vào Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy, hướng dẫn tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2014 theo công văn số 1815/BGDĐT-KTKĐCLGD của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 8/4/2014, Trường Đại học Bách Khoa – ĐH Quốc Gia TP.HCM đã ban hành quy định về tuyển thẳng, xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào đại học hệ chính quy năm 2014.

Căn cứ vào Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy; hướng dẫn tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2014 theo công văn số 1815/BGDĐT-KTKĐCLGD của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 8/4/2014, Trường Đại học Bách Khoa – ĐH Quốc Gia TP.HCM đã ban hành quy định về tuyển thẳng, xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào đại học hệ chính quy năm 2014 như sau:

I. Đối tượng tuyển thẳng: được quy định tại các điểm a, b, c, e khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành

Các thông tin về ngành đào tạo như sau:

1. Thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông, thí sinh là thành viên của đội tuyển quốc gia dự thi Olympic khu vực và quốc tế, đã tốt nghiệp trung học phổ thông được đăng ký tuyển thẳng vào đại học theo các nhóm ngành phù hợp môn đạt giải như trong bảng dưới đây:

Môn thi
Tin học
Hóa
Sinh học
Nhóm ngành
Máy tính và công nghệ thông tin
Vật lý kỹ thuật-Cơ kỹ thuật
Hóa-Thực phẩm-Công nghệ sinh học

2. Thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba hội thi khoa học kĩ thuật do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, thí sinh là thành viên đội tuyển dự thi sáng tạo khoa học kỹ thuật quốc tế, đã tốt nghiệp trung học phổ thông được tuyển thẳng và đại học theo đúng ngành hoặc ngành gần của môn mà thí sinh đã đạt giải Hội đồng tuyển sinh Trường sẽ quyết định nhóm ngành được tuyển thẳng căn cứ vào đề tài đạt giải.

 MG 0785

Trường Đại học Bách Khoa (cơ sở 2).

II. Đối tượng ưu tiên xét tuyển: được quy định tại điểm a khoản 3 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành

Thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông, đạt giải nhất, nhì, ba hội thi khoa học kĩ thuật do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức và đã tốt nghiệp trung học phổ thông nếu không dùng quyền tuyển thẳng thì được ưu tiên xét tuyển vào các nhóm ngành khác theo nguyện vọng. Thí sinh đăng ký ưu tiên xét tuyển cần nộp hồ sơ đăng ký ưu tiên xét tuyển cùng với hồ sơ đăng ký dự thi đại học. Thí sinh phải dự thi tuyển sinh vào trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG-HCM (Mã tuyển sinh QSB) và có kết quả thi đáp ứng tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GD&ĐT quy định và không có môn nào bị điểm 0.

Hội đồng tuyển sinh Trường xem xét, quyết định cho nhập học đối với các trường hợp ưu tiên xét tuyển.

1966130 10152300120879462 1253450516 o

Các thí sinh trao đổi sau giờ thi đại học. – Ảnh: Bộ GD&ĐT

III. Đối tượng xét tuyển thẳng: được quy định tại điểm i khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành

Hội đồng tuyển sinh Trường xem xét, quyết định cho nhập học đối với các trường hợp xét tuyển thẳng sau:

Thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm và tốt nghiệp trung học phổ thông tại các huyện nghèo điểm i khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh, có điểm trung bình cộng các môn Toán, Lý và Hoá các học kỳ lớp 10, 11, 12 từ 8,0 trở lên.

IV. Các thông tin về thực hiện hồ sơ

Thí sinh làm và nộp hồ sơ đăng ký tuyển thẳng, xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo công văn hướng dẫn số1815/BGDĐT-KTKĐCLGD của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 8/4/2014.

Tổng chỉ tiêu dành cho tuyển thẳng, xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển không vượt quá 2% chỉ tiêu tuyển sinh.

Theo HOÀNG TRÂM  bktphcm.net

Bài trước

Bài tiếp