Xếp hạng các trường đối tác với Đại học Bách khoa ở Australia trong năm 2013

Đây là những thứ hạng mới nhất mà các trường đối tác ở Úc của Đại học Bách Khoa đã đạt được trong năm 2013, do trang web uy tín AustralianUniversities.com.aubình chọn.

Đây là những thứ hạng mới nhất mà các trường đối tác ở Úc của Đại học Bách Khoa đã đạt được trong năm 2013, do trang web uy tín AustralianUniversities.com.aubình chọn.

·         Đại học La Trobe (Úc) – liên kết ngành CNTT: Hạng 20 của Úc và 390 của thế giới

·         Đại học Queensland (Úc) – liên kết ngành CNTT: Hạng 4 của Úc và hạng 43 của thế giới

·         Đại học Griffith (Úc) – liên kết ngành Xây dựng, Môi trường: Hạng 16 của Úc và 341 của thế giới

·         Đại học Adelaide (Úc) – liên kết ngành Dầu khi, Công nghệ hóa, Hóa dược: Hạng 8 của Úc và 104 của thế giới

 

·         Đại học Công nghệ, Sydney (UTS – Úc) – liên kết ngành Cơ Điện tử: Hạng 10 của Úc và 272 của thế giới.

griffith

Đại học Grifith (Úc), liên kết với Bách khoa ngành Xây dựng và Môi trường.

Nguồn: http://www.australianuniversities.com.au/rankings/

Bài trước

Bài tiếp