Select Page

ĐH Bách Khoa TP.HCM công bố điểm chuẩn chính thức 2015

Chiều 24/8/2015, Hội đồng Tuyển sinh Trường Đại học Bách Khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM) đã họp và thống nhất công bố điểm chuẩn chính thức vào các chương trình đào tạo chính quy Chất lượng cao, Tiên tiến (học hoàn toàn bằng tiếng Anh) và tiếng Việt đại trà.

Chiều 24/8/2015, Hội đồng Tuyển sinh Trường Đại học Bách Khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM) đã họp và thống nhất công bố điểm chuẩn chính thức vào các chương trình đào tạo chính quy Chất lượng cao, Tiên tiến (học hoàn toàn bằng tiếng Anh) và tiếng Việt đại trà.

BẢNG ĐIỂM CHUẨN CHÍNH THỨC

(ngày 24/8/2015)

Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn
D520604-C Kỹ thuật Dầu khí (Chương trình Chất lượng cao) 18.5
D520214-C Kỹ thuật Máy tính  (Chương trình Chất lượng cao) 21.5
D480101-C Khoa học Máy tính (Chương trình Chất lượng cao) 22.5
D520301-C Kỹ thuật Hóa học (Chương trình Chất lượng cao) 23
D850101-C Quản lý & Công nghệ Môi trường (Chương trình Chất lượng cao) 18.75
D520114-C Kỹ thuật Cơ Điện tử (Chương trình Chất lượng cao) 22.5
D520103-C Kỹ thuật Cơ khí (Chương trình Chất lượng cao) 18.75
D580208-C Kỹ thuật Công trình Xây dựng (Chương trình Chất lượng cao) 19.5
D510601-C Quản lý Công nghiệp (Chương trình Chất lượng cao) 20.75
D520201-T Kỹ sư Điện – Điện tử (Chương trình Tiên tiến) 20
127 Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp 23
117 Kiến trúc 27.75
130 Kỹ thuật Trắc địa – bản đồ 19.75
131 Công nghệ Kỹ thuật Vật liệu Xây dựng 21.5
123 Quản lý Công nghiệp 23.5
129 Kỹ thuật Vật liệu 21.75
C65 Bảo dưỡng Công nghiệp (Cao đẳng) 12.25
112 Nhóm ngành Dệt – May 22.5
109 Nhóm ngành Cơ khí – Cơ Điện tử 24.5
120 Nhóm ngành Kỹ thuật Địa chất – Dầu khí 24.5
108 Nhóm ngành Điện – Điện tử 24.75
126 Nhóm ngành Kỹ thuật Giao thông 24
114 Nhóm ngành Hóa – Thực phẩm – Sinh học 24.5
125 Nhóm ngành Môi trường 22.5
106 Nhóm ngành Máy tính & Công nghệ Thông tin 25.25
136 Nhóm ngành Vật lý Kỹ thuật – Cơ Kỹ thuật 22.75
115 Nhóm ngành Xây dựng 23

Bài trước

Bài tiếp