Select Page

Hướng dẫn thủ tục liên quan đến nghĩa vụ quân sự

Trường ĐH Bách Khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM) – Văn phòng Đào tạo Quốc tế thông báo hướng dẫn sinh viên (nam) thực hiện thủ tục liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sựGiấy xác nhận đăng ký vắng mặt nghĩa vụ quân sự do Ban Chỉ huy quân sự phường/xã cấp.

Trường ĐH Bách Khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM) – Văn phòng Đào tạo Quốc tế thông báo hướng dẫn sinh viên (nam) thực hiện thủ tục liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sựGiấy xác nhận đăng ký vắng mặt nghĩa vụ quân sự do Ban Chỉ huy quân sự địa phương cấp.

1. GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ NGHĨA VỤ QUÂN SỰ: sinh viên đã được Ban Chỉ huy quân sự địa phương cấp Giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự vào năm sinh viên 16 – 18 tuổi.

– Nếu sinh viên còn giữ Giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự: sinh viên nộp bản sao công chứng cho Trường.

Huong dan thu tuc nghia vu quan su BKOISP 01 

Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự (chủ thể viết đơn là Ban Chỉ huy quân sự địa phương).

– Nếu sinh viên chưa có hoặc làm mất Giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự: sinh viên làm Đơn xin xác nhận đã đăng ký nghĩa vụ quân sự, gởi về Ban Chỉ huy quân sự địa phương xác nhận bằng mộc đỏ. Sau đó, sinh viên nộp lại Đơn xin xác nhận đã đăng ký nghĩa vụ quân sự (đã đóng dấu mộc đỏ) này cho Trường.

 Huong dan thu tuc nghia vu quan su BKOISP 02

Huong dan thu tuc nghia vu quan su BKOISP 03

Mẫu Đơn xin xác nhận đã đăng ký nghĩa vụ quân sự có sẵn và viết tay (chủ thể viết đơn là sinh viên hoặc Ban Chỉ huy quân sự địa phương).

2. GIẤY XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ VẮNG MẶT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ

– Điều kiện để xin Giấy xác nhận đăng ký vắng mặt nghĩa vụ quân sự: sinh viên nộp Giấy báo trúng tuyển (bản sao công chứng) cho Ban Chỉ huy quân sự địa phương.

– Tình hình hiện tại: từ khóa 2015 trở đi, ĐH Bách Khoa không gởi bản cứng Giấy báo trúng tuyển về địa chỉ liên lạc của sinh viên nữa. Thay vào đó, sinh viên sẽ nhận trực tiếp bản sao Giấy báo trúng tuyển (bản sao) vào ngày làm thủ tục nhập học tại ĐH Bách Khoa – Cơ sở Dĩ An.

Phương án giải quyết: sinh viên chụp màn hình tra cứu kết quả trúng tuyển tại địa chỉ http://goo.gl/KsPEov, in ra giấy để nộp trực tiếp cho Ban Chỉ huy quân sự địa phương.

  • Nếu được Ban Chỉ huy quân sự địa phương chấp thuận, sinh viên sẽ được cấp Giấy xác nhận đăng ký vắng mặt nghĩa vụ quân sự.

  • Trong một số tình huống khác, sinh viên có thể cần cam kết bổ sung Giấy báo trúng tuyển (bản sao công chứng) do Trường cấp, nếu được yêu cầu.

Huong dan thu tuc nghia vu quan su BKOISP 04

Mẫu Giấy xác nhận đăng ký vắng mặt nghĩa vụ quân sự (chủ thể viết đơn là Ban Chỉ huy quân sự địa phương).

 

Văn phòng Đào tạo Quốc tế

ĐH Bách Khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM)

Bài trước

Bài tiếp