Select Page

Điểm chuẩn 2014 – 2015 chương trình đào tạo quốc tế ĐH Bách Khoa

Điểm chuẩn trúng tuyển vào chương trình chính quy Chất lượng caoTiên tiếnLiên kết Quốc tếTăng cường tiếng Nhật của ĐH Bách Khoa năm 2014 và 2015.

Điểm chuẩn trúng tuyển vào chương trình chính quy Chất lượng cao, Tiên tiến, Liên kết Quốc tế, Tăng cường tiếng Nhật của ĐH Bách Khoa năm 2014 và 2015.

ĐIỂM CHUẨN 2014, 2015 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO QUỐC TẾ
ĐH BÁCH KHOA (ĐH QUỐC GIA TP.HCM) | MÃ TUYỂN SINH: QSB
(nhấn vào từng chương trình, ngành để xem chi tiết)
 

NGÀNH MÃ NGÀNH

TỔ HỢP MÔN

XÉT TUYỂN

ĐIỂM CHUẨN

2014

ĐIỂM CHUẨN

2015

CHỈ TIÊU

2016

Chương trình chính quy Chất lượng cao

(4 năm tại ĐHBK theo chương trình tiếng Anh, bằng chính quy do ĐHBK cấp)

Khoa học Máy tính D480101_CLC

Toán – Lý – Hóa

Toán – Lý – Anh

19,00 22,50 45
Kỹ thuật Máy tính D520214_CLC

Toán – Lý – Hóa

Toán – Lý – Anh

19,00 21,50 45

Kỹ thuật Cơ khí

(tuyển sinh từ 2015)

D520103_CLC

Toán – Lý – Hóa

Toán – Lý – Anh

18,75 45

Kỹ thuật Cơ Điện tử

(tuyển sinh từ 2015)

D520114_CLC

Toán – Lý – Hóa

Toán – Lý – Anh

22,50 45

Kỹ thuật Công trình Xây dựng

(tuyển sinh từ 2015)

D580201_CLC

Toán – Lý – Hóa

Toán – Lý – Anh

19,50 45
Kỹ thuật Dầu khí D520604_CLC

Toán – Lý – Hóa

Toán – Lý – Anh

19,00 18,50 45
Kỹ thuật Hóa học D520301_CLC

Toán – Lý – Hóa

Toán – Hóa – Anh

Toán – Hóa – Sinh

19,00 23,00 45
Quản lý Tài nguyên & Môi trường D580101_CLC

Toán – Lý – Hóa

Toán – Lý – Anh

Toán – Hóa – Anh

Toán – Hóa – Sinh

17,00 18,75 30
Quản lý Công nghiệp D510601_CLC

Toán – Lý – Hóa

Toán – Lý – Anh

Toán – Hóa – Anh

Toán – Văn – Anh

19,00 20,75 45

Công nghệ Kỹ thuật Ô tô

(tuyển sinh từ 2016)

D510205_CLC

Toán – Lý – Hóa

Toán – Lý – Anh

45

Công nghệ Kỹ thuật Vật liệu Xây dựng

(tuyển sinh từ 2016)

D510105_CLC

Toán – Lý – Hóa

Toán – Lý – Anh

35

Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông

(tuyển sinh từ 2016)

D580205_CLC

Toán – Lý – Hóa

Toán – Lý – Anh

35

Công nghệ Thực phẩm

(tuyển sinh từ 2016)

D540101_CLC

Toán – Lý – Hóa

Toán – Hóa – Anh

Toán – Hóa – Sinh

20

Kỹ thuật Môi trường

(tuyển sinh từ 2016)

D520320_CLC

Toán – Lý – Hóa

Toán – Lý – Anh

Toán – Hóa – Anh

Toán – Hóa – Sinh

30

Chương trình chính quy Tiên tiến

(4 năm tại ĐHBK theo chương trình tiếng Anh, bằng chính quy do ĐHBK cấp)

Kỹ thuật Điện – Điện tử D520201_TT

Toán – Lý – Hóa

Toán – Lý – Anh

17,00 20.00 90

Chương trình Liên kết Quốc tế

(2 năm đầu tại ĐHBK theo chương trình tiếng Anh, 2 năm cuối tại ĐH đối tác Úc/ Mỹ, bằng do ĐH đối tác cấp)

Công nghệ Thông tin 306

Toán – Lý – Hóa

Toán – Lý – Anh

Điểm sàn mức 2 Bộ GD&ĐT (1) Ngưỡng chất lượng đầu vào Bộ GD&ĐT (2) 45
Kỹ thuật Cơ Điện tử 310

Toán – Lý – Hóa

Toán – Lý – Anh

Điểm sàn mức 2 Bộ GD&ĐT (1) Ngưỡng chất lượng đầu vào Bộ GD&ĐT (2) 45
Kỹ thuật Điện – Điện tử 308

Toán – Lý – Hóa

Toán – Lý – Anh

Điểm sàn mức 2 Bộ GD&ĐT (1) Ngưỡng chất lượng đầu vào Bộ GD&ĐT (2) 45
Kỹ thuật Xây dựng 315

Toán – Lý – Hóa

Toán – Lý – Anh

Điểm sàn mức 2 Bộ GD&ĐT (1) Ngưỡng chất lượng đầu vào Bộ GD&ĐT (2) 45
Kỹ thuật Dầu khí 320

Toán – Lý – Hóa

Toán – Lý – Anh

Điểm sàn mức 2 Bộ GD&ĐT (1) Ngưỡng chất lượng đầu vào Bộ GD&ĐT (2) 45
Công nghệ Hóa 314

Toán – Lý – Hóa

Toán – Hóa – Anh

Toán – Hóa – Sinh

Điểm sàn mức 2 Bộ GD&ĐT (1) Ngưỡng chất lượng đầu vào Bộ GD&ĐT (2) 45
Hóa Dược 313

Toán – Lý – Hóa

Toán – Hóa – Anh

Toán – Hóa – Sinh

Điểm sàn mức 2 Bộ GD&ĐT (1) Ngưỡng chất lượng đầu vào Bộ GD&ĐT (2) 45
Quản trị Kinh doanh 323

Toán – Lý – Hóa

Toán – Lý – Anh

Toán – Hóa – Anh

Toán – Văn – Anh

Điểm sàn mức 2 Bộ GD&ĐT (1) Ngưỡng chất lượng đầu vào Bộ GD&ĐT (2) 45

Chương trình chính quy Tăng cường tiếng Nhật

(2 năm đầu tại ĐHBK theo chương trình tiếng Việt + tối học tăng cường tiếng Nhật, 2 năm cuối tại ĐH đối tác Nhật, bằng do ĐH đối tác cấp)

Kỹ thuật Điện – Điện tử 108

Toán – Lý – Hóa

Toán – Lý – Anh

21,50 (3) 24,75 (3) 20
Kỹ thuật Xây dựng 115

Toán – Lý – Hóa

Toán – Lý – Anh

19,50 (3) 23,00 (3) 05

  

(1) Điểm sàn mức 2 Bộ GD&ĐT năm 2014: 14 điểm cho khối A, A1, D1; 15 điểm cho khối B

(2) Ngưỡng chất lượng đầu vào Bộ GD&ĐT năm 2015: 15 điểm cho tất cả các tổ hợp môn

(3) Chương trình chính quy Tăng cường tiếng Nhật xét điểm từ cao xuống đến khi đủ chỉ tiêu đối với các thí sinh đạt điểm chuẩn trúng tuyển ngành tương ứng thuộc chương trình chính quy Tiếng Việt đại trà. Thí sinh cần đăng ký dự tuyển vào chương trình Tăng cường tiếng Nhật tại Văn phòng Đào tạo Quốc tế từ nay đến hết ngày 12/8/2016.

 
THÔNG TIN CẦN BIẾT

Bài trước

Bài tiếp