Phổ điểm THPT Quốc gia 2016 chính thức

Bộ GD&ĐT vừa công bố phổ điểm các môn thi và phổ điểm các khối thi truyền thống A, A1, B, D1 của thí sinh đăng ký xét tuyển vào ĐH, CĐ năm 2016.

Bộ GD&ĐT vừa công bố phổ điểm các môn thi và phổ điểm các khối thi truyền thống A, A1, B, D1 của thí sinh đăng ký xét tuyển vào ĐH, CĐ năm 2016.

Đây là phổ điểm của các thí sinh thi tại 70 cụm thi do trường ĐH chủ trì.

Kết quả cho thấy: tổ hợp môn nào có Tiếng Anh đạt điểm trung bình dưới 15, tổ hợp môn không có Tiếng Anh (chỉ có Toán, Lý, Hóa, Sinh) đều đạt điểm trung bình trên 15.

Như vậy, so với năm ngoái, mức trung bình này không dao động nhiều. Từ đó có thể nhận định, điểm sàn 2016 sẽ tương đương năm 2015.

Trong khi đó, dải điểm cao giảm dần đều, thoai thoải, không dốc, giúp các trường dễ phân loại xét tuyển. Mức điểm cao cũng ít hơn năm ngoái.

Ví dụ môn Toán, năm 2016 có hơn 21.000 thí sinh đạt điểm 7, giảm gần 50% so với 2015 (hơn 40.000 thí sinh đạt điểm 7). Hoặc môn Hóa, năm 2016 có hơn 10.000 thí sinh đạt điểm 7, giảm gần 50% so với 2015 (hơn 20.000 thí sinh đạt điểm 7).

Xem xét trong bối cảnh năm 2016 – số thí sinh dự thi THPT Quốc gia giảm hơn 11,7% so với 2015 – thì với mức độ giảm điểm cao như thế (50%), nhiều khả năng điểm chuẩn các trường ĐH năm nay sẽ giảm.

PHỔ ĐIỂM CÁC MÔN THI CỦA THÍ SINH TẠI 70 CỤM THI DO TRƯỜNG ĐH CHỦ TRÌ

Toán

   Tổng số bài thi có đăng ký ĐH, CĐ – Toán    569.681
   Mức điểm cao nhất    10
   Số bài đạt mức cao nhất    8
   Số bài đạt trong khoảng 9-10
   5.438
   (chiếm 0,95%)
   Điểm trung bình    5,02
   Trung vị    5,25
   Điểm có nhiều nhất    6,25
 

Pho diem thi THPT Quoc gia 2016 01

 

Vật lý

   Tổng số bài thi có đăng ký ĐH, CĐ – Vật lý    341.982
   Mức điểm cao nhất    10
   Số bài đạt mức cao nhất    14
   Số bài đạt trong khoảng 9-10
   2.516
   (chiếm 0,74%)
   Điểm trung bình    6,02
   Trung vị    6,20
   Điểm có nhiều nhất    6,60
 

Pho diem thi THPT Quoc gia 2016 04

 

Hóa học

   Tổng số bài thi có đăng ký ĐH, CĐ – Hóa học    313.317
   Mức điểm cao nhất    10
   Số bài đạt mức cao nhất    15
   Số bài đạt trong khoảng 9-10
   1.479

   (chiếm 0,47%)

   Điểm trung bình    5,48
   Trung vị    5,40
   Điểm có nhiều nhất    5,40
 

Pho diem thi THPT Quoc gia 2016 05

 

Tiếng Anh

   Tổng số bài thi có đăng ký ĐH, CĐ – Tiếng Anh    472.000
   Mức điểm cao nhất    10
   Số bài đạt mức cao nhất    10
   Số bài đạt trong khoảng 9-10
   2.444
   (chiếm 0,52%)
   Điểm trung bình    3,48
   Trung vị    3,00
   Điểm có nhiều nhất    2,40
 

Pho diem thi THPT Quoc gia 2016 11

 

Môn Ngữ văn

   Tổng số bài thi có đăng ký ĐH, CĐ – Ngữ văn    554.861
   Mức điểm cao nhất    9,50
   Số bài đạt mức cao nhất    14
   Số bài đạt trong khoảng 9-10
   434
   (chiếm 0,08%)
   Điểm trung bình    5,15
   Trung vị    5,25
   Điểm có nhiều nhất    5,00
 


 

Sinh học

   Tổng số bài thi có đăng ký ĐH, CĐ – Sinh học    108.705
   Mức điểm cao nhất    10
   Số bài đạt mức cao nhất    6
   Số bài đạt trong khoảng 9-10
   971

   (chiếm 0,89%)

   Điểm trung bình    5,26
   Trung vị    5,20
   Điểm có nhiều nhất    4,40

 

 

PHỔ ĐIỂM CÁC KHỐI THI A, A1, B, D1 CỦA THÍ SINH TẠI 70 CỤM THI DO TRƯỜNG ĐH CHỦ TRÌ

  

 

 

 

ĐIỂM SÀN GIỮ NGUYÊN, ĐIỂM CHUẨN SẼ GIẢM

TS. Lê Chí Thông, trưởng Phòng Đào tạo – ĐH Bách Khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM), cho hay năm nay điểm chuẩn có thể giảm từ 1 – 1,5 điểm tùy theo ngành.

Trong khi đó, ThS. Phạm Thái Sơn, phó giám đốc Trung tâm Tuyển sinh & quan hệ doanh nghiệp – ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM, cho rằng nếu cộng dồn cơ học số lượng thí sinh đạt ngưỡng tổ hợp 3 môn các khối truyền thống A, A1, B, D1 đạt mức từ 15 trở lên cũng không cao hơn nhiều so tổng chỉ tiêu của các trường. Từ đó có thể nhận định, điểm sàn sẽ tương đương năm 2015.

 

THI CA (tổng hợp)

Bài trước

Bài tiếp