Select Page

18 khóa học kỹ năng hấp dẫn cho sinh viên Bách Khoa

Diễn ra liên tục từ 18/3 đến 27/5/2017, các khóa học trải đều ở các nhóm kỹ năng học tập, chuyên ngành, nghề nghiệp và tổ chức.

Diễn ra liên tục từ 18/3 đến 27/5/2017, các khóa học trải đều ở các nhóm kỹ năng học tập, chuyên ngành, nghề nghiệp và tổ chức.

Chuỗi khóa học chuyên đề ngắn hạn do Văn phòng Đào tạo Quốc tế – Đại học Bách Khoa tổ chức, nhằm trang bị kiến thức và kỹ năng học tập, nghề nghiệp cho sinh viên Bách Khoa. Đội ngũ giảng viên là các thầy cô Bách Khoa cùng các chuyên gia đến từ doanh nghiệp, có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực mình phụ trách.

DANH SÁCH CÁC KHÓA HỌC CHUYÊN ĐỀ NGẮN HẠN – HỌC KỲ PRE 162

STT Nhóm kỹ năng Nội dung chuyên đề Giảng viên dự kiến Thời gian học (buổi)
1 Kỹ năng học tập

Kỹ năng lập kế hoạch và viết báo cáo

(1 buổi; tiếng Việt)

– Lập kế hoạch cụ thể cho từng loại công việc, quản lý và thực hiện có hiệu quả, thực hiện báo cáo và đề xuất

ThS. Lê Dương Hùng Anh

Giảng viên Khoa Khoa học Ứng dụng – Đại học Bách Khoa

Sáng 18/3
2 Kỹ năng học tập

Public Speaking

(1 buổi; tiếng Anh)

– Các phương pháp giúp sinh viên tự tin khi thuyết trình

ThS. Bùi Trí Vũ Nam

Giảng viên Tiếng Anh chương trình Pre-University – Đại học Bách Khoa

Sáng 8/4
3 Kỹ năng học tập

Kỹ năng viết e-mail bằng tiếng Anh

(1 buổi; tiếng Anh)

– Giúp sinh viên viết e-mail theo đúng chuẩn quốc tế (formal/informal, friend/lecturer, etc…)

ThS. Bùi Trí Vũ Nam

Giảng viên Tiếng Anh chương trình Pre-University – Đại học Bách Khoa

Sáng 15/4
4 Kỹ năng học tập

Kỹ năng săn học bổng

(1 buổi; tiếng Việt)

– Các cách để tìm kiếm thông tin học bổng và nộp hồ sơ xin học bổng

TS. Hồ Thu Hiền

Giảng viên Khoa Kỹ thuật Xây dựng – Đại học Bách Khoa

Sáng 15/4
5 Kỹ năng học tập

Kỹ năng tư duy sáng tạo

(1 buổi; tiếng Việt)

– Phát triển khả năng tư duy sáng tạo trong quá trình học tập, làm việc, nghiên cứu khoa học

ThS. Lê Dương Hùng Anh

Giảng viên Khoa Khoa học Ứng dụng – Đại học Bách Khoa

Sáng 15/4
6 Kỹ năng học tập

Kỹ năng rèn luyện trí nhớ

(1 buổi; tiếng Anh)

– Giúp sinh viên học và nhớ tiếng Anh lâu

ThS. Bùi Trí Vũ Nam

Giảng viên Tiếng Anh chương trình Pre-University – Đại học Bách Khoa

Sáng 22/4
7 Kỹ năng học tập

Kỹ năng báo cáo hội nghị khoa học

(1 buổi; tiếng Việt)

– Phương pháp làm báo cáo hội nghị khoa học và trình bày báo cáo trước hội nghị

TS. Hồ Thu Hiền

Giảng viên Khoa Kỹ thuật Xây dựng – Đại học Bách Khoa

Sáng 22/4
8 Kỹ năng chuyên ngành

Entrepreneurial Mindset in Engineering

(1 buổi; tiếng Việt)

– Entrepreneurial mindset through value creation, customer engagement and involvement, customer problem solving

ThS. Trần Duy Thanh

Phó Trưởng Khoa Quản lý Công nghiệp – Đại học Bách Khoa

Sáng 25/3
9 Kỹ năng chuyên ngành

Sử dụng phần mềm SPSS

(4 buổi; tiếng Việt; mỗi học viên tự trang bị một laptop có nối mạng internet, có cài phần mềm SPSS)

Buổi 1: Kiểm tra, chỉnh lý dữ liệu

– Mô tả dữ liệu

– Phân tích tương quan

– Kiểm định.

Buổi 2: Phân tích độ tin cậy

– Lọc nhiễu dữ liệu

– Hệ số Cronbach’s Alpha

– Đánh giá dữ liệu

Buổi 3: Phân tích nhân tố khám phá EFA

– Ý nghĩa các hệ số, kiểm định

– Phân nhóm dữ liệu

– Dữ liệu sau phân nhóm

Buổi 4: Phân tích hồi quy

– Phân tích hồi quy từ dữ liệu phân nhóm

– Đánh giá kết quả

– “Thông hiểu” kết quả

TS. Đinh Bá Hùng Anh

Giảng viên Khoa Cơ khí – Đại học Bách Khoa

Chiều 22/4

Chiều 6/5

Chiều 13/5

Chiều 20/5

10 Kỹ năng chuyên ngành

Microsoft Project

(4 buổi; tiếng Việt; mỗi học viên tự trang bị một laptop có nối mạng internet, có cài phần mềm Microsoft Project)

Buổi 1: Khai báo dự án

– Khai báo công việc của dự án

– Tùy chỉnh thông tin dự án

– Xác định đường găng dự án

Buổi 2: Khai báo nguồn lực cho dự án

– Khai báo nguồn lực (nhân lực/vật lực)

– Gán nguồn lực cho dự án

– Tối ưu hóa nguồn lực cho dự án

Buổi 3: Kiểm soát tiến độ dự án

– Xác định giá trị ban đầu của dự án

– Xác định các điểm kiểm tra

– Cập nhật tiến độ dự án

– Đánh giá tiến độ, hiệu quả dự án

Buổi 4: Trường hợp thực tế

– Khai báo một dự án

– Gán nguồn lực cho dự án

– Kiểm soát dự án

TS. Đinh Bá Hùng Anh

Giảng viên Khoa Cơ khí – Đại học Bách Khoa

Chiều 25/3

Chiều 1/4

Chiều 8/4

Chiều 15/4

11 Kỹ năng chuyên ngành

Thiết kế sử dụng phần mềm SolidWorks qua ví dụ

(5 buổi; tiếng Việt; mỗi học viên tự trang bị một laptop có nối mạng internet, có cài phần mềm SolidWorks 2017)

– Thiết kế và lắp ráp một sản phẩm 3D

– Xuất bản vẽ 2D cho chi tiết

ThS. Trương Quốc Toàn

Giảng viên Khoa Cơ khí – Đại học Bách Khoa

Chiều 25/3

Chiều 1/4

Chiều 8/4

Chiều 15/4

Chiều 22/4

 

12 Kỹ năng chuyên ngành

Ứng dụng lập trình/mô phỏng sử dụng Matlab qua các ví dụ

(5 buổi; tiếng Việt; mỗi học viên tự trang bị một laptop có nối mạng internet, có cài phần mềm Matlab)

– Mô phỏng sử dụng Simulink

– Lập trình sử dụng M-file

PGS. TS. Nguyễn Duy Anh

Giảng viên Khoa Cơ khí – Đại học Bách Khoa

Sáng 25/3

Sáng 1/4

Sáng 8/4

Sáng 15/4

Sáng 22/4

13 Kỹ năng chuyên ngành

Start-up 101

(1 buổi; tiếng Việt)

– Những kiến thức cơ bản về khởi nghiệp và những điều kiện tiên quyết để khởi nghiệp thành công

Đỗ Công Toàn

Japanese Business Unit – Vietnamworks

Chiều 13/5
14 Kỹ năng chuyên ngành

Những con đường sự nghiệp của sinh viên Quản trị Kinh doanh

(1 buổi; tiếng Việt)

– Những lĩnh vực mà sinh viên Quản trị Kinh doanh có thể theo đuổi

– Những kỹ năng cần chuẩn bị với từng lĩnh vực cụ thể

– Những rủi ro có thể gặp trên con đường sự nghiệp và cách quản lý rủi ro

Đỗ Công Toàn

Japanese Business Unit – Vietnamworks

Sáng 13/5
16 Kỹ năng nghề nghiệp

CV Skills

(1 buổi; tiếng Việt)

– Viết một CV ấn tượng

– Cách viết một thư giới thiệu

– Cách để nộp đơn xin việc

Đỗ Công Toàn

Japanese Business Unit – Vietnamworks

Sáng 15/4
15 Kỹ năng nghề nghiệp

Interview Skills

(2 buổi; tiếng Việt)

– Cách chuẩn bị cho một buổi phỏng vấn

– Cách giao tiếp và trả lời người phỏng vấn

Đỗ Công Toàn, Trần Cẩm Châu

Japanese Business Unit – Vietnamworks

Sáng 22/4

Sáng 6/5

17  Kỹ năng tổ chức

Kỹ năng truyền thông

(1 buổi; tiếng Việt)

– Những kiến thức cơ bản về truyền thông offline, online cho các sự kiện hướng đến sinh viên, cộng đồng 

ThS. Lê Dương Hùng Anh

Giảng viên Khoa Khoa học Ứng dụng – Đại học Bách Khoa

Sáng 8/4
18 Kỹ năng tổ chức

Kỹ năng tổ chức sự kiện

(1 buổi; tiếng Việt)

– Những kiến thức cơ bản về cách tổ chức các sự kiện hướng đến sinh viên, cộng đồng

ThS. Lê Dương Hùng Anh

Giảng viên Khoa Khoa học Ứng dụng – Đại học Bách Khoa

Sáng 22/4
   

LƯU Ý

  • Các khóa học số 9, 10, 11, 12 có học phí 100.000 đồng/buổi; các khóa còn lại không tính phí

  • Thời gian cụ thể của các khóa học sẽ được cập nhật sau

  • Đối tượng tham gia: sinh viên Bách Khoa

  • Số lượng học viên: 20 – 25 sinh viên/buổi

  • Cách thức đăng ký: qua BK Pay

  • Thời hạn đăng ký: trước thời điểm diễn ra (mỗi) khóa học 3 ngày

  • Học viên cần có mặt đúng giờ theo lịch đăng ký

 

THI CA

Bài trước

Bài tiếp