Select Page

Câu lạc bộ Anh văn ngày 30.5.2010 – Agenda

Agenda câu lạc bộ Anh Văn  BKOISP.EC NO.5

Agenda câu lạc bộ Anh Văn  BKOISP.EC NO.5

Thời gian: 9h – 11h15 Chủ Nhật, ngày 30/5/2010

Địa điểm: P409 A4, HCMUT

alt

AGENDA

8:00 – 8h15: Set up bàn ghế

8:15 – 9:00: Đón khách

9:00 – 9:10: Warm up

9:10 – 9:20: Các nhóm làm quen với nhau trong nhóm, giữa các nhóm

9:40 –  9:45: Các nhóm chia theo định hướng nghề nghiệp (4 nhóm nghề nghiệp)

9h45: – 10h15: Các nhóm theo nghề nghiệp này làm việc nhóm với nhau để:

·         Yếu tố ảnh hưởng đến nghề nghiệp. Yếu tố nào ảnh hưởng mạnh mẽ nhất?

·         Đưa ra viễn cảnh của họ bằng cách phân tích SWOT (Strengness, Weakness, Opportunity, Threat).

·         Các nhóm khác phản biện.

10:15 – 10:45: Gameshow

10:45 –  11:00: Xem video clip lời khuyên của các chuyên gia

11:00 – 11h10: Hát cùng nhau!

11:10 – 11:15: Công bố chủ đề kế tiếp

Kết thúc   

 

Bài trước

Bài tiếp