Select Page

Buổi đầu tiên sinh hoạt câu lạc bộ ETC-OISP

Tường thuật buổi sinh hoạt đầu tiên của câu lạc bộ anh văn ETC – OISP.

 Đây là một  đoạn video clip về buổi sinh hoạt  đầu tiên câu lạc bộ tiếng anh  ETC-OISP.

Đây là các hình ảnh và bình luận của " phóng viên OISP "

 

Bài trước

Bài tiếp