Select Page

Buổi họp OISP Camp 2012 lần 2

411h sáng nay ngày 26/9 tại phòng 509 A4, toàn bộ Ban tổ chức OISP Camp 2012 gồm nhóm chương trình, truyền thông – thiết kế, tài chính hậu cần đã tổ chức cuộc họp định kỳ hàng tuần.

11h sáng nay ngày 26/9 tại phòng 509 A4, toàn bộ Ban tổ chức OISP Camp 2012 gồm nhóm chương trình, truyền thông – thiết kế, tài chính hậu cần đã tổ chức cuộc họp định kỳ hàng tuần.

Buổi họp tổng kết các hoạt động tuần qua cũng là tuần đầu tiên OISP Camp 2012 được đưa vào triển khai và trình bày phương hướng, nhiệm vụ trong các tuần tiếp theo. Toàn bộ Ban tổ chức thảo luận cùng nhau thống nhất cả về chương trình lẫn nội dung của hội trại.

1

Các bạn tập trung rất đúng giờ để chuẩn bị cho cuộc họp

2

Bạn Hà Xuân Thảo – nhóm trưởng nhóm Chương trình trình bày nội dung

3

Bạn Quang Nhã Thúy – nhóm phó nhóm Truyền thông – Thiết kế giải đáp ý kiến

4

Mọi người chăm chú nghe các nhóm trình bày

5

Bạn Nguyễn Ngọc Thanh Mai – nhóm Tài chính – Hậu cần

6

Bạn Phùng Thị Bắc Hà – nhóm Tài chính – Hậu cần

Các chủ đề được đưa ra thảo luận như “Element” của nhóm Tài chính – Hậu cần về 6 nguyên tố chính trong vũ trụ, hay Disney một câu chuyện xuyên suốt cả hội trại.

7

Bạn Quang Nhã Thúy trình bày về chủ đề “Element”

Mặc dù thảo luận sôi nỗi, nhưng các nhóm vẫn chưa thống nhất được với nhau về chủ đề để triển khai tiếp các hoạt động sau. Trong tuần này, Ban tổ chức OISP Camp sẽ đưa ra chủ đề chính thức cho hội trại năm nay.

M.M

Bài trước

Bài tiếp