Select Page

Hội thảo thông tin giữa Prof. Brown và sinh viên OISP

Hội thảo giữa sinh viên OISP và giáo sư Brown

 

giáo sư Brown hiện đang giảng dạy cho sinh viên lớp TT K09 và K08 sẽ có buổi hội thảo với sinh viên Tiên Tiến và Liên Kết Quốc Tế để trao đổi về những vấn đề thắc mắc của các bạn sinh viên về các trường ĐH ở Mỹ.

Thời gian: 1g30 thứ 5, ngày 22/7

Địa điểm: P202B8

Các bannj sinh viên sắp xếp thời gian tham gia

Bài trước

Bài tiếp