Select Page

Gặp mặt giữa GS và sinh viên Mỹ với SV OISP

Văn phòng Đào tạo Quốc tế thông báo

Gặp mặt giữa GS và sinh viên Mỹ với SV OISP

VPĐTQT thông báo lịch gặp mặt giữa đoàn GS và SV Mỹ với sinh viên OISP. Nội dung về học tập, thông tin khác về trường đối tác, sinh hoạt khi chuyển tiếp.

Thời gian: từ 14g00 – 17g00, thứ 3, ngày 13/07/2010

Địa điểm: P101B8 (Khoa KT Địa Chất Dầu Khí).

Các bạn sinh viên lớp ADL, GRI, UIS, QUEE+TROB sắp xếp thời gian tham dự.

Văn phòng Đào tạo Quốc tế

Bài trước

Bài tiếp