Select Page

Thông báo dự hội thảo trường Griffiith

altVăn phòng Đào tạo Quốc tế thông báo dự hội thảo trường Griffith

THÔNG BÁO
V/v dự hội thảo thông tin của trường GRIFFITH


Đại diện trường Đại học GRIFFITH (Australia) sẽ có buổi nói chuyện với sinh viên OISP những thông tin hữu ích về trường, thủ tục chuyển tiếp, cách làm quen với môi trường học tập mới…
Thời gian: 9g00 – 11g00 thứ 2 – 7.6.2010
Địa điểm: P409A4
Đề nghị sinh viên lớp Griffith tham gia đầy đủ. Khuyến khích sinh viên lớp Ade, Qee, Trob, UIS sắp xếp thời gian cùng tham dự.
                               

                                Văn phòng Đào tạo Quốc tế

Bài trước

Bài tiếp