Select Page

Thông báo đại hội chi đoàn Quốc Tế

Thông báo tham dự đại hội chi đoàn sinh viên OISP

ĐOÀN TNCS HCM    Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
    ĐOÀN TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA HCM    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
    ĐOÀN KHOA QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP
    BCH LÂM THỜI CĐ VP ĐÀO TẠO QUỐC TẾ
    —————————                    Tp.HCM, ngày 16 tháng 06 năm 2010.

THÔNG BÁO
V/v đại hội Chi Đoàn Đào tạo Quốc tế.

BCH Lâm thời Chi đoàn VP Đào tạo Quốc tế thông báo đến toàn thể Đoàn viên K09 đến dự buổi đại hội chi đoàn, cụ thể như sau:
·    Thời gian: 9h00 ngày 20/6/2010.
·    Địa điểm: phòng 409 – nhà A4 – ĐH Bách Khoa TP.HCM
·    Nội dung: Thông qua Phương hướng nhiệm kỳ mới cũng như bầu ra BCH chính thức có đầy đủ năng lực và phẩm chất giúp chi đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Do tính chất nghiêm túc của Đại Hội, đề nghị tất cả Đoàn viên đến dự đúng thời gian trên để Đại Hội diễn ra một cách tốt đẹp.

Trân trọng thông báo.

        TM. BCH LÂM THỜI CĐ VP ĐÀO TẠO QUỐC TẾ
        Bí Thư


 

Bài trước

Bài tiếp