Select Page

Hơn 40 Sinh viên BK-OISP sẽ chuyển tiếp trong học kỳ này

world base_-_Copy1Vào lúc 11h30 hôm nay ngày 20/01/2014, VP ĐTQT sẽ tổ chức buổi “LỄ MỪNG SINH VIÊN CHUYỂN TIẾP” dành cho hơn 40 Sinh viên có đợt chuyển tiếp trong Học kỳ này. Sinh viên sẽ tiếp tục giai đoạn 2 tại các trường đối tác tại Mỹ, Úc và Nhật ở tất cả các chuyên ngành.

Vào lúc 11h30 hôm nay ngày 20/01/2014, VP ĐTQT sẽ tổ chức buổi “LỄ MỪNG SINH VIÊN CHUYỂN TIẾP” dành cho hơn 40 Sinh viên có đợt chuyển tiếp trong Học kỳ này. Sinh viên sẽ tiếp tục giai đoạn 2 tại các trường đối tác tại Mỹ, Úc và Nhật ở tất cả các chuyên ngành.

Thông tin về buổi lễ:
– Thời gian: 11g30 – 12g30, thứ Hai ngày 20 tháng 01 năm 2014.
– Địa điểm: Phòng 510A4.
Chúc mừng các bạn sinh viên BK-OISP đã hoàn thành giai đoạn 1 và chuyển tiếp thành công.

world base_-_Copy1

ND

Bài trước

Bài tiếp