Select Page

Chương trình chăm sóc học viên năm 2011 của OISP

Thông tin về các chương trình chăm sóc học viên năm 2011

THÔNG TIN VỀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH CHĂM SÓC HỌC VIÊN NĂM 2011

Stt Chương trình Đối tượng/ Điều kiện Nội dung Trị giá
1 Đăng ký và nộp hồ sơ nhập học Trước 25.7.2011 Tặng áo thun và ba lô OISP
2 Đăng ký và nộp hồ sơ nhập học Trước 31.7.2011 Tặng áo thun OISP
3 Đăng ký và đóng học phí lớp Pre-University: English and Soft skills  Trước 31.7.2011 Giảm 10% học phí 150 USD
4 Đăng ký và đóng học phí lớp Pre-University: English and Soft skills  Trước 10.8.2011 Giảm 05% học phí 75 USD

5 Đăng ký và đóng học phí lớp Ôn Tập Toán – Lý – Hóa (1.8.2011) Trước 25.7.2011 Giảm 10% học phí 500.000 VNĐ
6 Đăng ký và đóng học phí lớp Ôn Tập Toán – Lý – Hóa (1.8.2011) Trước 30.7.2011 Giảm 5% học phí 250.000 VNĐ

Bài trước

Bài tiếp