Select Page

Công bố chuẩn đầu ra ngay trong học kỳ II

Bộ GD-ĐT vừa có công văn hướng dẫn xây dựng và công bố chuẩn đầu ra các ngành đào tạo

TT – Bộ GD-ĐT vừa có công văn hướng dẫn xây dựng và công bố chuẩn đầu ra các ngành đào tạo. Theo đó, bộ yêu cầu các trường ĐH, CĐ, học viện phải tổ chức triển khai xây dựng và công bố chuẩn đầu ra cho từng ngành, từng trình độ đào tạo ngay trong học kỳ II năm học 2009-2010.

Nội dung chuẩn đầu ra bao gồm các yêu cầu về tên ngành đào tạo, trình độ đào tạo, yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, thái độ, vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp, khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường và các chương trình, tài liệu, chuẩn quốc tế mà nhà trường tham khảo.

Bộ GD-ĐT cũng yêu cầu các trường cần tập trung củng cố và tăng cường các điều kiện đảm bảo chất lượng để thực hiện đúng cam kết theo chuẩn đầu ra.

ĐOÀN TỪ DUY

Theo TuoiTre Online

 

Bài trước

Bài tiếp