Select Page

Danh sách thi IELTS ngày 23.8.2010 Khóa 2010

alt Thông báo lịch thi, phòng thi IELTS ngày 23.08.2010

Văn phòng Đào tạo Quốc tế

Thông báo lịch thi, phòng thi IELTS

Ngày 23.08.2010

Danh sách nhóm A

alt

Danh sách nhóm B

alt

Danh sách nhóm C

alt 


Danh sách nhóm D

alt 

Danh sách nhóm E

alt 

 

 

Bài trước

Bài tiếp