Select Page

Điểm chuẩn khối A, B sẽ thấp

(Dân trí) – Theo thống kê của Dân trí thì những thí sinh dự thi khối A, B vào trường ĐH Giáo dục, ĐH KHXH&NV chỉ cần đạt mức điểm sàn của ĐH Quốc gia HN là hoàn toàn có cơ hội trúng tuyển. Nhìn chung phổ điểm khối A, B của 2 trường này khá thấp.
Kết quả thống kê dựa vào tổng điểm 3 môn và điểm ưu tiên (nếu có). Dữ liệu phân tích chỉ có tính chất tham khảo.

Thí sinh tham dự kì thi tuyển sinh ĐH năm 2010 (Ảnh: Nguyễn Hùng)

1. ĐH KHXH&NV: Điểm chuẩn khối A bằng sàn ĐH QGHN

Là một trường thuộc khối xã hội nhưng năm 2010 trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn quyết định tuyển sinh thêm khối A ở một số ngành nhưng chất lượng thí sinh dự thi khá thấp.

Theo thống kê của Dân trí thì có 144 thí sinh đăng ký dự thi khối A vào trường ĐH KHXH&NV nhưng chỉ có 17 thí sinh đạt điểm từ 15,0 trở lên, nếu tính từ 16,0 trở lên thì trường chỉ có 10 thí sinh. Nếu vùng phổ điểm khối A thấp như vậy thì nhiều khả năng điểm chuẩn khối A của các ngành bằng mức điểm sàn của ĐH QGHN.

2. ĐH Giáo dục: Ngành sư phạm ít hút thí sinh

– Sư phạm Toán học: Chỉ tiêu 50

Có 125 thí sinh dự thi. Số thí sinh có điểm từ 15,0 trở lên là 92. Nếu điểm chuẩn là 17,0 sẽ có 60 thí sinh trúng tuyển, nếu tăng mức điểm chuẩn lên 17,5 thì có 49 thí sinh đạt yêu cầu và nếu tăng điểm chuẩn lên 18.0 thì chỉ còn 39 thí sinh đủ điều kiện. Như vậy điểm chuẩn ngành này nhiều khả năng ấn định ở mức 17,0 (với điều kiện điểm sàn khối A ĐH QGHN bằng hoặc thấp hơn mức này).

– Sư phạm Vật Lý: Chỉ tiêu 50

Có 170 thí sinh dự thi. Số thí sinh có điểm từ 15,0 trở lên là 91. Nếu điểm chuẩn là 16,0 sẽ có 67 thí sinh trúng tuyển, nếu tăng mức điểm chuẩn lên 16,5 thì có 55 thí sinh đạt yêu cầu và nếu tăng điểm chuẩn lên 17.0 thì chỉ còn 48 thí sinh đủ điều kiện. Điểm chuẩn ngành này nhiều khả năng ấn định ở mức 16,5 hoặc 17,0 (với điều kiện điểm sàn khối A ĐH QGHN bằng hoặc thấp hơn mức này)

– Sư phạm Hóa học: Chỉ tiêu 50

Có 113 thí sinh dự thi. Số thí sinh có điểm từ 16,0 trở lên là 70. Nếu điểm chuẩn là 17,0 sẽ có 63 thí sinh trúng tuyển, nếu tăng mức điểm chuẩn lên 17,5 thì có 58 thí sinh đạt yêu cầu và nếu tăng điểm chuẩn lên 18.0 thì chỉ còn 48 thí sinh đủ điều kiện. Điểm chuẩn ngành này nhiều khả năng ấn định ở mức 17,5 (với điều kiện điểm sàn khối A ĐH QGHN bằng hoặc thấp hơn mức này)

-Sư phạm Sinh học: Chỉ tiêu 50

+ Khối A: Có 56 thí sinh dự thi. Số thí sinh đạt điểm từ 16,0 trở lên là 16, từ 16,5 trở lên là 11 và từ 17,0 trở lên là 10. Số thí sinh đạt từ 17,5 trở lên là 7 và từ 18,0 trở lên là 5.

+ Khối B: Có 123 thí sinh dự thi. Số thí sinh đạt từ 17,0 trở lên là 33, từ 18,0 trở lên là 24 và từ 19,0 trở lên là 15. Số thí sinh có điểm từ 19,5 trở lên là 11, từ 20.0 trở lên là 6 và từ 20,5 trở lên là 5.

Nếu điểm chuẩn như năm 2009 thì trường chỉ tuyển được 16 thí sinh. (năm 2009 điểm chuẩn khối A: 17 và khối B: 20). Như vậy năm nay nhiều khả năng điểm chuẩn ngành này sẽ bằng sàn khối A, B của ĐH QGHN.

 

Nguyễn Hùng

Bài trước

Bài tiếp