Select Page

Dừng đào tạo tiến sĩ 101 chuyên ngành

Bộ GD-ĐT vừa yêu cầu 35 trường ĐH, viện và học viện phải dừng tuyển sinh đào tạo tiến sĩ ở 101 chuyên ngành từ năm 2010 do chưa đủ điều kiện về đội ngũ cán bộ khoa học (NLĐ)- Bộ GD-ĐT vừa yêu cầu 35 trường ĐH, viện và học viện phải dừng tuyển sinh đào tạo tiến sĩ ở 101 chuyên ngành từ năm 2010 do chưa đủ điều kiện về đội ngũ cán bộ khoa học.

Những cơ sở giáo dục có nhiều chuyên ngành phải dừng đào tạo tiến sĩ nhất là Viện Phát triển bền vững vùng Nam Bộ (10 chuyên ngành); Trường ĐH Mỏ – Địa chất (8 chuyên ngành); Viện Văn học (6 chuyên ngành); Trường ĐH Y Dược TPHCM (6 chuyên ngành); Trường ĐH Y Hà Nội, Viện Nghiên cứu điện tử, tin học, tự động hóa, Viện Sinh học nhiệt đới (4 chuyên ngành)…

Y.Anh

Theo nld.com.vn

Bài trước

Bài tiếp