Select Page

Giáo trình chương trình Pre-University K2010

Thông báo loại giáo trình Tân sinh viên sử dụng trong chương trình Pre-University khóa 2010

 

Sinh viên căn cứ vào kết quả thi IELTS và xếp lớp đầu vào tại Văn phòng Đào tạo Quốc tế để chọn sách trong chương trình Pre – University

 

alt 

Bài trước

Bài tiếp