Select Page

ĐIỂM THI IELTS QUỐC TẾ 23.8

thi-ielts-oispTheo đánh giá sơ bộ của quý thầy cô, các bạn cần phải cố gắng nhiều trong quá trình học vì đa số các bạn vừa tốt nghiệp THPT và tập trung vào kỳ thi Đại học nên các kỹ năng Anh ngữ chưa được trau dồi đúng cách. Tuy nhiên, cũng có một số bạn có thành tích đáng biểu dương.

ĐIỂM THI IELTS QUỐC TẾ 23.8

NHÓM A

NHOM_A

NHÓM B

NHOM_B

NHÓM C

NHOM_C

NHÓM D

NHOM_D

NHÓM E

NHOM-E

Bài trước

Bài tiếp