Select Page

Kết quả thi IELTS cuối kỳ khóa 2010 (ngày 22-12-2010)

Đại Học Bách  Khoa Tp.Hồ Chí Minh – Văn phòng Đào tạo Quốc tế thông báo Kết quả thi IELTS cuối kỳ khóa 2010 (ngày  22-12-2010)

{edocs}Diem Thi/thi_ielts/diem_thi_ielts_k10_22-12-2010.pdf,680,700,link{/edocs}

Bài trước

Bài tiếp