Select Page

Lịch thi Anh Văn giữa kỳ khóa K2010

21Văn phòng Đào tạo Quốc tế thông báo lịch thi Anh Văn giữa kỳ khóa K2010

LỊCH THI IELTS GIỮA KỲ NGÀY 28/10/2010

KHÓA 2010

Ngày thi: thứ 5, ngày 28/10/2010

THỜI GIAN PHÒNG 407A4 PHÒNG 408A4 PHÒNG 409A4
SÁNG
(9g00 – 10g30)
Element 1+2 Pre-Inter 3+4 Pre-Inter 1+2
CHIỀU
(15g00-16g30)
Upper-Inter 1+2 Inter 3+4 Inter 1+2

Ghi chú:

1. Kiểm tra giữa kỳ các sinh viên chỉ thi 3 kỹ năng: nghe, đọc, viết trong thời gian 90 phút.
2. Yêu cầu thí sinh tuân thủ giờ thi đã quy định. Các trường hợp đến trễ sau 15 phút không giải quyết vào phòng thi.
3. Thí sinh khi đi thi phải mang theo thẻ sinh viên tạm thời.
4. Trong tuần học này (25/10-31/10), các lớp có lịch học bù vẫn học bình thường.
Các lớp không có lịch học bù, sinh viên K2010 được nghỉ lớp Anh văn và Kỹ năng mềm.
5. Các môn: Pháp luật Việt Nam đại cương, máy tính trong kinh doanh, Địa chất cơ sở vẫn học bình thường.

Văn phòng Đào tạo Quốc tế
 

Bài trước

Bài tiếp