Select Page

Lo ngại trẻ em bị quốc tế hóa

Bản sắc văn hóa VN sẽ nhượng bộ tính quốc tế đến mức nào? Đó là nội dung chính được thảo luận tại hội thảo tiếp cận nền giáo dục quốc tế và giữ gìn bản sắc dân tộc được tổ chức sáng 16-5 tại TP.HCM

TT – Bản sắc văn hóa VN sẽ nhượng bộ tính quốc tế đến mức nào? Đó là nội dung chính được thảo luận tại hội thảo tiếp cận nền giáo dục quốc tế và giữ gìn bản sắc dân tộc được tổ chức sáng 16-5 tại TP.HCM.

Tại hội thảo, TS tâm lý Huỳnh Văn Sơn đã phân tích mối lo ngại trẻ em VN bị quốc tế hóa và hướng dẫn phụ huynh về việc chuẩn bị tâm lý cho trẻ khi hòa nhập môi trường giáo dục quốc tế.

TS Sơn cũng nhắc nhở phụ huynh về các nguy cơ của học sinh ở trường quốc tế như: ngôn ngữ bị biến dạng, giảm khả năng giao tiếp tiếng mẹ đẻ, ứng xử xa lạ với văn hóa Việt, khó thích ứng cuộc sống thực sau khi đã hòa nhập…

LƯU TRANG

Theo Tuoitre Online

 

Bài trước

Bài tiếp