Tư vấn tuyển sinh: (028) 7300.4183/ 7301.4183 – 03.9798.9798 tuvan@oisp.edu.vn
Select Page

Sẽ tăng lệ phí dự thi đại học, cao đẳng năm 2013

(TNO) Bộ Tài chính vừa công bố dự thảo sửa đổi bổ sung quy định chế độ thu và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh) đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp năm 2013.

Sẽ tăng lệ phí dự thi đại học, cao đẳng năm 2013

Theo đó, mức thu phí dự thi, dự tuyển ở các cơ sở giáo dục – đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân được quy định cao hơn so với trước đây.

Đối với kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp mức thu lệ phí như sau

Lệ phí đăng ký dự thi: 60.000 đồng/hồ sơ (năm 2012 thu 50.000 đồng/hồ sơ).

Đăng ký sơ tuyển (đối với trường có tổ chức sơ tuyển trước khi thi chính thức): sơ tuyển đối với các ngành năng khiếu tăng từ 100.000 lên 120.000 đồng/hồ sơ (bao gồm tất cả các môn); sơ tuyển đối với các ngành khác tăng từ 40.000 lên 50.000 đồng/hồ sơ (bao gồm tất cả các môn).

Lệ phí dự thi: dự thi văn hóa tăng từ 30.000 lên 45.000 đồng/hồ sơ (bao gồm tất cả các môn); dự thi năng khiếu tăng từ 200.000 lên 300.000 đồng/hồ sơ (bao gồm tất cả các môn).

Thí sinh thuộc diện xét tuyển hoặc tuyển thẳng vào các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp tăng từ 15.000 lên 30.000 đồng/hồ sơ.

Đối với kỳ tuyển sinh sau đại học được quy định mức lệ phí như sau

Lệ phí đăng ký dự thi tăng từ 50.000 lên 60.000 đồng/thí sinh/hồ sơ; dự thi cao học tăng từ 100.000 lên 120.000 đồng/thí sinh/môn.

Riêng phí dự tuyển nghiên cứu sinh và phí đăng ký xét tuyển của chương trình tuyển sinh đào tạo ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước vẫn giữ nguyên là 200.000 đồng/thí sinh/hồ sơ.

Dự thảo thông tư này cũng cho biết: Sau khi chi cho các công tác tuyển sinh tại cơ sở giáo dục – đào tạo, nếu số tiền thu được từ phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh) chưa hết thì nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.

Dự kiến thông tư này được áp dụng cho các kỳ tuyển sinh từ năm 2013.

                                                                                                 Vũ Thơ

 

 

Bài trước

Bài tiếp