Select Page

Thông báo đeo thẻ từ ngày 01/01/2010

Đeo thẻ khi  ra vào và ở trong khuôn viên trường Đại học Bách khoa Tp.HCM

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐEO THẺ TỪ 1.1.2010
KHI RA VÀO VÀ Ở TRONG KHUÔN VIÊN TRƯỜNG
 
Theo thông báo mới nhất từ nhà trường, VPĐTQT thông báo đến toàn thể nhân viên VP, các vị phụ huynh, khách đến thăm VP, các nhà cung cấp, các sinh viên ĐH và Cao học thuộc tất cảc các chương trình đào tạo liên kết quốc tế do VP quản lý:
1.Tất cả nhân viên VP, sinh viên đại học, học viên cao học, NCS khi ra vào và ở trong khuôn viên nhà trường phải đeo thẻ cán bộ hoặc thẻ sinh viên do nhà trường cấp. Đối với sinh viên K2009 chưa có thẻ chính thức, nhà trường đã làm thẻ tạm, các sinh viên chưa nhận thẻ phải liên hệ ngay với VPĐTQT để nhận thẻ.
2.Các vị phụ huynh, khách đến thăm VP, các nhà cung cấp khi đến trường cần mang theo giấy tờ tùy thân và xuất trình ở cổng bảo vệ để nhận thẻ ra vào trường.
3.VPĐTQT sẽ từ chối tiếp và thực hiện các dịch vụ đối với các sinh viên, học viên và khách đến thăm VP mà không đeo thẻ đúng qui định.
4.Qui định này áp dụng từ ngày 1.1.2010
    Giám đốc VPĐTQT
 
                                   TS. Vũ Thế Dũng

 

Bài trước

Bài tiếp