Select Page

Lịch thi môn Pháp Luật ĐC VN, Máy Tính Trong KD, Địa Chất CS khóa K2010

Đại Học Bách  Khoa Tp.Hồ Chí Minh – Văn phòng Đào tạo Quốc tế thông báoLịch thi môn Pháp Luật ĐC VN,  Máy Tính Trong KD, Địa Chất CS khóa K2010 

tb-lich-thi-cuoi-ki-pre-k10

Ghi chú:

  • Tiết 4 bắt đầu lúc 9h05
  • Tiết 9 bắt đầu lúc 14h15

Bài trước

Bài tiếp