Select Page

Thông báo về việc khám sức khỏe định kỳ K09

Lưu ý: Lớp trưởng lớp Tiên Tiến, Xây Dựng, Dầu Khí, Quản Trị Kinh Doanh, Công Nghệ Thông Tin khóa K09 lập danh sách sinh viên trong lớp mình gửi về phòng Y Tế (nhà B7) vào Thứ 4 – ngày 23/03/2011.
Sinh viên tham gia khám sức khỏe đầy đủ vào Chủ Nhật – ngày 26/04/2011
Đây là nghĩa vụ của sinh viên theo quy định chung của trường, do đó phải tham gia đầy đủ.
Chi tiết xem thông báo dưới đây

 

{edocs}vanphong/2011-03-10_1.pdf,680,555{/edocs}

Bài trước

Bài tiếp