Select Page

THÔNG TIN VỀ CHUYỂN TIẾP, TÌNH HÌNH HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN QT K09

Văn phòng Đào tạo Quốc tế thông báo thông tin chuyển tiếp, tình hình học tập của sinh viên Quốc Tế K09

{edocs}vanphong/Dieu_kien_chuyen_tiep.pdf,680,555{/edocs}

{edocs}vanphong/Thu_tuc_lam_Visa.pdf,680,555{/edocs}

{edocs}vanphong/Theo_doi_IELTS_K09.pdf,680,555{/edocs}

{edocs}vanphong/Tra_no_K09_tron_HK_he_10.11_va_HK2_K10.pdf,680,555{/edocs}

Bài trước

Bài tiếp