Select Page

HỌC BỔNG ĐÀO TẠO TRỌN GÓI CỬ NHÂN – THẠC SĨ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (ĐH QUEENSLAND).

936192-university-of-queensland

Học bổng trị giá 14.800 đô la dành cho những sinh viên năm 3 trong chương trình đào tạo liên kết quốc tế ngành Công nghệ thông tin (CNTT) đã tích lũy được 32 tín chỉ với điểm trung bình đạt tiêu chuẩn, để có cơ hội không chi hoàn tất chương trình Cử nhân mà còn đạt được bằng cấp Thạc sỹ Khoa học Máy tính chỉ trong 5 học kỳ (hoặc 2 năm học).

936192-university-of-queenslandHọc bổng trị giá 14.800 đô la dành cho những sinh viên năm 3 trong chương trình đào tạo liên kết quốc tế ngành Công nghệ thông tin (CNTT) đã tích lũy được 32 tín chỉ với điểm trung bình đạt tiêu chuẩn, để có cơ hội không chi hoàn tất chương trình Cử nhân mà còn đạt được bằng cấp Thạc sỹ Khoa học Máy tính chỉ trong 5 học kỳ (hoặc 2 năm học). Học bổng được trang trải cho học phí, đến học kỳ cuối cùng của chương trình Thạc sỹ. Các ứng viên trúng tuyển đượcxem như sinh viên quốc tế tại Úc, buộc phải hoàn tất 100% thời gian học tập tại cơ sở của UQ để được cấp visa du học.

Đơn xin học bổng phải được gửi kèm với hồ sơ đăng ký cho Chương trình đào tạo trọn gói tại ĐH Queensland vào học kỳ I (tháng 2) và học kỳ II (tháng 7). Mọi chi tiết xem thêm tại www.uq.edu.vn/ict/it-package.

Bài trước

Bài tiếp