Select Page

Agenda câu lạc bộ tiếng Anh BKOISP.EC lần 4

alt BK OISP English Club 23rd May – Topic: Leisure Time

 AGENDA BKOISP.NO 4

Topic: Leisure time

Time: 8g30 – 11g15, Sunday – 23 May, 2010

Venue: Room 409 A4 Building, HCMC University of Technology

alt 

 

7g45g – 8g15: Chuẩn bị nước uống, máy chiếu…, dọn bàn ghế

8g15 – 8g45: Đón khách

8g45 – 9g00: Warm up – tiết mục văn nghệ

9g00 – 9g25: Nhóm giới thiệu với nhau, mỗi nhóm có 3 phút để trình bày về tên nhóm và sơ nét về các thành viên  

9g25 – 9g45: Thảo luận nhóm về chủ đề “leisure time”

9g45 – 10g15: Gameshow

10g15 – 10g45: Khách mời (Giáo viên tiếng Anh) trình bày bài presentation về leisure time

(10g45 – 11g: Trao đổi giữa khách mời và thành viên tham dự

11g00 – 11g10: Văn nghệ (Có thể tự sướng ở mục này)

11g10 – 11g15: Guessing the next topic!

Kết thúc

Bài trước

Bài tiếp