Select Page

Thông báo về câu lạc bộ Anh Văn OISP lần 7

Agenda câu lạc bộ tiếng Anh văn OISP lần 7

BKOISP.EC ENGLISH SPEAKING CLUB NO.7
CÂU LẠC BỘ TIẾNG ANH OISP LẦN 7
Topic: Internet
Thời gian: 9h00 – 11h15, Chủ Nhật, 27.06.2010
Địa điểm: P407 tòa nhà A4, ĐH Bách Khoa TPHCM

8:00 – 8h15: Set up bàn ghế 8:15 – 9:00: Đón khách
9:00 – 9:10: Warm up
9:10 – 9:20: Các nhóm làm quen với nhau trong nhóm, giữa các nhóm
9:40 –  10:00: Tất cả các thành viên trong các  nhóm sẽ thảo luận các câu hỏi về chủ đề Internet (Tập trung vào phần advantages và Disadvantages của internet)
10h00 – 10h30: Game
10h30 –  10h45: Ý kiến riêng về ảnh hưởng của internet lên cách hành xử của thế hệ trẻ hiện nay. Đó là advantages hay Disadvantages?
10h45 – 11h00: Xem video về lịch sử phát triển của internet trên thế giới
11h00 – 11h10: Bàn về chủ đề kế tiếp (Childhood)
Kết thúc

Bài trước

Bài tiếp