Select Page

Lý lịch ứng cử viên bầu vào ban chấp hành đoàn

 

Lý lịch ứng cử viên bầu vào ban chấp hành đoàn:

 

 

Phan Châu Quỳnh Hương                       Lớp: Liên Kết

MSSV: UIS09069                              Ngày sinh: 06/02/1991

Quá trình công tác:

Cán bộ Đoàn lớp 10, 11, 12

 

 

Mã số bầu cử: 01

 


Ngô Lê Anh Khoa                           Lớp: CT09TIEN

MSSV: G0904299                              Ngày sinh: 22/06/1991

Quá trình công tác:

Lớp trưởng 3 năm lớp 10, 11, 12

 

 

Mã số bầu cử: 02

 


 

Huỳnh Quang Khôi                                    Lớp: CT09TIEN

MSSV: 40901272                              Ngày sinh: 19/07/1991

Quá trình công tác:

Ban Tổ Chức hội trại Pre_uni.

Tham gia các hoạt động trong ngày hội tư vấn tuyển sinh ở trường BK

 

 

Mã số bầu cử: 03

 


  

Nguyễn Đức Hoàng Long                        Lớp: Liên Kết

MSSV: ADL09309                             Ngày sinh: 24/08/1991

Quá trình công tác:

 

Mã số bầu cử: 04 

Nguyễn Thị Ánh Nguyệt              Lớp: Liên Kết

MSSV: UIS09034                              Ngày sinh: 23/11/1991

Quá trình công tác:

Ban tổ chức hội trại OISP (vai trò thủ quỷ)

 

 

 

Mã số bầu cử: 05

 


 

Huỳnh Thanh Phúc                                   Lớp: CT09TIEN

MSSV: 20902097                              Ngày sinh: 31/01/1991

Quá trình công tác:

Ủy Viên ban chấp hành Đoàn khoa Cơ Khí, phó bí thư liên chi đoàn K09 Khoa cơ Khí, Phó bí thư ban sinh viên K09.

Tổ chức ngày công tác xã hội đi tham làng trẻ em SOS ở Gò Vấp tháng 12/2009.

Tổ chức đêm giao lưu giữa ban chủ nhiệm khoa và sinh viên ký túc xá 31/12/2009.

Tổ Chức ngày công tác xã hội đi thăm làng thiếu niên Thủ Đức 5/2010.

Tham Gia ban tổ chức giải bóng đá BK cup 2009.

Đang Tham gia tiếp sức mùa thi 2010.

 

Mã số bầu cử: 06

 


  

Lê Đình Quang                                Lớp: CT09TIEN

MSSV: 40902097                              Ngày sinh: 01/06/1991

Quá trình công tác:

Tham gia các hoạt động trong ngày hội tư vấn tuyển sinh ở trường BK,

Tham gia tư vấn tuyển sinh tại các trường THPT Bùi Thị Xuân, Trần Khai Nguyên,Nguyễn thượng Hiền, Lý Tự Trọng, Châu Thành (Bà Rịa).

Đang tham gia: sinh hoạt tập thể với đội công tác xã hội trường ĐH kinh tế, tổ chức thư viện cộng đồng "Góp sáng" tại công viên Lê Văn Tám, tổ Chức Ngày Hội Văn Hóa du học Anh với nhóm UTEC.

BÍ thư lớp CT09TIEN.

Tham gia ban tổ chức UT Gala va J Day tại BK.

 

Mã số bầu cử: 07

 


 


Phạm Hoàng Sơn                           Lớp: Liên Kết

MSSV: QLU09042                             Ngày sinh: 15/01/1990

Quá trình công tác:

Lớp 10: bí thư Lớp, trường THPT Nguyễn Khuyến.

Lớp 11: bí thư, tổ chức Hội chợ Xuân Cho lóp.

Lớp 12: tổ chức idol cho lớp. Bí thư Pre_uni, trưởng ban tổ chức hội trại

 

 

Mã số bầu cử: 08


 

Đinh Quang Thịnh                         Lớp: CT09TIEN

MSSV: 40902603                              Ngày sinh: 03/10/1991

Quá trình công tác:

Ban Tổ Chức hội trại Pre_uni (trưởng ban đối nội),

Tham gia các hoạt động trong ngày hội tư vấn tuyển sinh ở trường BK,

Hiến máu nhân đạo (1 lần)

Tham gia tư vấn tuyển sinh tại các trường THPT Bùi Thị Xuân, Trần Khai Nguyên, Lý Tự Trọng, Châu Thành (Bà Rịa).

Tổ chức cuộc thi ‘10000 ý tưởng" ở đại học quốc gia (vai trò: thư ký).

 

 

Mã số bầu cử: 09

 


 

Đỗ Tiến                                             Lớp: CT09TIEN

MSSV: 40902742                              Ngày sinh: 24/11/1991

Quá trình công tác:

Đoàn viên tốt 3 năm lớp 10,11,12

 

 

Mã số bầu cử: 10 

Ngô Phúc Phương Trang                        Lớp: Liên Kết

MSSV: GRF09068                             Ngày sinh: 01/07/2010

Quá trình công tác:

Ban Tổ Chức hội trại Pre_uni,

Tham gia các hoạt động trong ngày hội tư vấn tuyển sinh ở trường BK

 

  

Mã số bầu cử: 11

 

Bài trước

Bài tiếp