Select Page

Gặp mặt giữa GS Mỹ và sinh viên QTKD &Tiên Tiến

Chương trình gặp mặt giữa GS Mỹ và sinh viên QTKD và Tiên Tiến

VPĐTQT sẽ tổ chức buổi gặp mặt giữa Dean McNeil, Ronald D – Trưởng khoa QTKD, University of Illinois at Springfield với sinh viên:
Thời gian: 13g30 – 14g30, thứ sáu, ngày 02/07/2010.
Địa điểm: Phòng 409A4.
Đối tượng: SV chương trình UIS, chương trình Tiên tiến và các SV khác có quan tâm.
Nội dung: Trao đổi về việc học tập, sinh hoạt và điều kiện chuyển tiếp sang Mỹ.

Mời các sinh viên có liên quan tham dự.

Văn phòng Đào tạo Quốc tế

Bài trước

Bài tiếp