Select Page

Các mốc thời gian cần lưu ý

{tab=Khóa 2012}

 

khoa 2012

 

{tab=Khóa 2013}

 

khoa 2013

Các mốc thời gian cần lưu ý khi chuyển tiếp sang Trường ĐH Kanazawa – Nhật

cac moc thoi gian nhat

{tab=Khóa 2014}

 

khoa 2014

 

Các mốc thời gian cho các sự kiện quan trọng liên quan đến chuyển tiếp mà sinh viên Khóa 2014 cần lưu ý:

khoa 2014-2

{tab=Khóa 2015}

2015

{tab=Khóa 2016}

2016

{tab=Khóa 2017}

 2017

{/tabs}

Bài trước

Bài tiếp