Select Page

Học bổng du học ĐH Griffith (Úc)

Từ khi thành lập, Trường Đại học Griffith (Úc) định hướng trở thành một trường đại học nghiên cứu chuyên sâu kết hợp với thực tiễn, trang bị nhiều kỹ năng và kinh nghiệm cần thiết cho sinh viên sau khi ra trường.

HỌC BỔNG DU HỌC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GRIFFITH (ÚC) LÊN ĐẾN 50% HỌC PHÍ

Từ khi thành lập, Trường Đại học Griffith (Úc) định hướng trở thành một trường đại học nghiên cứu chuyên sâu kết hợp với thực tiễn, trang bị nhiều kỹ năng và kinh nghiệm cần thiết cho sinh viên sau khi ra trường. Với cam kết mang lại những chương trình nghiên cứu và những học bổng có giá trị cho cộng đồng, Trường đại học Griffith cung cấp nhiều học bổng cho sinh viên quốc tế hàng năm. Năm 2017 và 2018, Griffith tiếp tục cung cấp nhiều học bổng giá trị lên đến 50% dành cho sinh viên đại học và sau đại học.

1.      Học bổng “Griffith Sciences Excellence Scholarships”

Đối tượng

– Sinh viên từ năm 2 trở lên dự tuyển vào các chương trình cử nhân khoa học tại Griffith năm 2017;

– Điểm trung bình tích lũy tại Trường Đại học Bách khoa từ 7.9/10 trở lên; IELTS 6.5 trở lên.

Giá trị học bổng 7,000$ cho 02 học kỳ đầu tiên học tại Griffith.
Hạn chót dự tuyển học bổng Hạn chót ngày 08/09/2017
Link tham khảo https://www.griffith.edu.au/international/scholarships-finance/scholarships-awards/griffith-university-funded-scholarships-and-awards/griffith-sciences-excellence-scholarships

 

2.      Học bổng “Griffith International Undergraduate Excellent Scholarships”

Đối tượng

– Sinh viên từ năm 2 trở lên, dự định chuyển tiếp sang Griffith trong năm 2017;

– Điểm trung bình tích lũy tại Trường Đại học Bách khoa từ 7.9/10 trở lên; IELTS 6.5 trở lên.

Giá trị học bổng 10,000$ cho 02 học kỳ đầu tiên học tại Griffith.
Hạn chót dự tuyển học bổng Hạn chót ngày 08/09/2017
Link tham khảo https://www.griffith.edu.au/international/scholarships-finance/scholarships-awards/griffith-university-funded-scholarships-and-awards/griffith-international-undergraduate-excellence-scholarships

 

3.      Học bổng “Griffith Remarkable Scholarship”

Đối tượng

– Sinh viên đại học hoặc sau đại học;

– Sinh viên từ năm 2 trở lên, dự định chuyển tiếp sang Griffith trong năm 2018;

– Điểm trung bình tại Trường Đại học Bách khoa từ 7.9/10 trở lên; IELTS 6.5 trở lên.

– Sinh viên cần duy trì GPA ở mỗi học kỳ từ 5.5/7.0 để duy trì học bổng trong suốt quá trình học.

Giá trị học bổng 50% học phí toàn khóa học.
Hạn chót dự tuyển học bổng

* Đối với sinh viên nhập học tháng 2/2018: hạn chót 01/12/2017

* Đối với sinh viên nhập học tháng 7/2018: hạn chót 18/05/2018

* Đối với sinh viên nhập học tháng 10/2018: hạn chót 07/09/2017

Link tham khảo https://www.griffith.edu.au/international/scholarships-finance/scholarships-awards/griffith-university-funded-scholarships-and-awards/griffith-remarkable-scholarship

Hồ sơ dự tuyển

  • Học bạ THPT;
  • Bằng tốt nghiệp THPT;
  • Bảng điểm tại Trường Đại học Bách khoa;
  • Chứng chỉ tiếng Anh IELTS 6.5;
  • Thư xin học bổng bằng tiếng Anh.

Thông tin chi tiết về các chương trình học bổng, vui lòng liên hệ:

Bộ phận chuyển tiếp

Văn phòng Đào tạo quốc tế – Trường Đại học Bách khoa TP.HCM

Phòng 306, nhà A4.

Điện thoại: 08 3865 4183

Email: oisp@hcmut.edu.vn

Bài trước

Bài tiếp