Select Page

Ban hành 7 chương trình khung TCCN

Chương trình bao gồm các học phần chung (435 tiết), các học phần cơ sở, học phần chuyên môn, thực tập nghề nghiệp và thực tập tốt nghiệp, đồng thời phân bố thời lượng đối với từng học phần, thời lượng lý thuyết, thực hành và thực tập trong các học phần và toàn bộ chương trình.

(NLĐ) – Bộ GD-ĐT vừa có thông tư ban hành 7 chương trình khung khối ngành tài nguyên – môi trường hệ trung cấp chuyên nghiệp (TCCN)

Chương trình bao gồm các học phần chung (435 tiết), các học phần cơ sở, học phần chuyên môn, thực tập nghề nghiệp và thực tập tốt nghiệp, đồng thời phân bố thời lượng đối với từng học phần, thời lượng lý thuyết, thực hành và thực tập trong các học phần và toàn bộ chương trình.

 
Để triển khai thực hiện chương trình đào tạo có chất lượng và hiệu quả, bộ yêu cầu các cơ sở đào tạo cần có đủ đội ngũ giáo viên cả về số lượng và chất lượng. Trong đó, đội ngũ giáo viên cơ hữu của các bộ môn phải bảo đảm tối thiểu 70% khối lượng chương trình đào tạo. Các cơ sở đào tạo cũng phải bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị, phòng thực hành… cho chương trình đào tạo.
T.Vinh
Theo nld.com.vn

Bài trước

Bài tiếp