Select Page

Chống “đạo” đề tài nghiên cứu

Trường ĐH Lạc Hồng (Đồng Nai) vừa đưa vào sử dụng phần mềm chống “đạo” văn để phản biện và kiểm tra độ trung thực trong tất cả các đề tài tham dự nghiên cứu khoa học trong trường. TT – Trường ĐH Lạc Hồng (Đồng Nai) vừa đưa vào sử dụng phần mềm chống “đạo” văn để phản biện và kiểm tra độ trung thực trong tất cả các đề tài tham dự nghiên cứu khoa học trong trường.

Theo đó, với kho dữ liệu trong nhiều lĩnh vực được tập hợp sẵn, khi trộn những đề tài nghiên cứu khoa học vào, những đề tài có dấu hiệu giống nhau sẽ bị phát hiện. Trên cơ sở đó, nhà trường sẽ lập hội đồng xem xét xử lý từng trường hợp.

Phần mềm này được trường chính thức ứng dụng từ tháng 5-2010 thông qua việc chuẩn bị cho hội nghị nghiên cứu khoa học lần thứ 7-2010 với 59 đề tài nghiên cứu của 74 giảng viên.

V.MINH

Theo TuoiTre Online

Bài trước

Bài tiếp