Select Page

Chúc mừng các bạn Sinh viên CT09UIS nhận được VISA

Văn phòng Đào tạo Quốc tế chúc mừng các bạn SV lớp CT09UIS ngành Quản trị Kinh doanh khóa 09 đã nhận được Visa chuyển tiếp sang UIS

1. Bạn Nguyễn Thị Ánh Nguyệt

MSSV: UIS09034

2. Bạn Nguyễn Đắc Duy

MSSV: UIS09010

3. Bạn Phạm Hoàng Sơn

MSSV: QLU09042

Các bạn sinh viên trên đã nhận được visa và sẽ lên đường qua UIS học HK mùa Thu vào đầu tháng 8.2011 Chúc các bạn học tập tốt!

Bài trước

Bài tiếp