Select Page

LỊCH HỌC VỤ KHÓA K2012

Văn phòng Đào tạo Quốc tế – Đại học Bách Khoa Tp. Hồ Chí Minh thông báo lịch học vụ khóa K2012

LỊCH HỌC VỤ KHÓA K2012

CHƯƠNG TRÌNH THỜI GIAN
KHÓA ÔN THI TOÁN – LÝ – HÓA
Lớp Ôn Thi Toán – Lý – Hóa 2012
Khai giảng 30.07.2012
Bế giảng 25.08.2012
Thi đầu vào Toán – Lý Hóa 27 và 28.08.2012
Thi đầu vào lần 2 (thi cùng hệ tại chức) 10.2012
KHÓA PRE UNIVERSITY 2012
(12 tuần học, 01 tuần kiểm tra, 01 tuần thi)
Kiểm tra Anh văn đầu vào (dự kiến đợt 1) 26.07.2012
Sinh hoạt công dân đầu khóa cho Tân Sinh Viên 27.08-01.09.2012
Thông báo Thời Khóa Biểu Học kỳ Pre 2012 29.08.2012
Lễ Khai giảng (dự kiến) 01.09.2012
Nhập học Pre University 2012 03.09.2012
Kiểm tra giữa kỳ (nghỉ trong tuần này) 22-28.10.2012
OISP CAMP 2012 24-25.11.2012
Kết thúc học 09.12.2012
Dự trữ + thi cuối kỳ 10-16.12.2012
OISP PRESENTATION CONTEST 2012 20.12.2012
ĐÓNG HỌC PHÍ HỌC KỲ I, 2012 – 2013 03.12-30.12.2012
BẮT ĐẦU HỌC KỲ 1, 2012-2013
Quốc tế: 14 tuần học, 4 tuần kiểm tra+thi, 1 tuần dự trữ, 2 tuần Tết 31.12.2012
Tiên tiến: 12 tuần học+kiểm tra, 01 tuần dự trữ, 02 tuần thi, 2 tuần tết 31.12.2012
Nghỉ Tết Nguyên Đán 04-17.02.2013
Kiểm tra giữa kỳ
Quốc tế 04-17.03.2013
Tiên tiến 25.02-10.03.2013
Dự trữ
Quốc tế 06-12.05.2013
Tiên tiến 08-14.04.2013
Thi cuối kỳ
Quốc tế 13-26.05.2013
Tiên tiến 15-28.04.2013
Ngày hội Văn hóa Sinh viên Quốc tế 05.2013
ĐÓNG HỌC PHÍ HỌC KỲ II, 2012 – 2013 08.04 – 03.05.2013
BẮT ĐẦU HỌC KỲ 2, 2012-2013
Tiên Tiến: 12 tuần học và kiểm tra, 01 tuần dự trữ, 02 tuần thi  06.05.2013
Quốc tế: 08 tuần học và kiểm tra, 01 tuần thi  22.04.2013
Kiểm tra giữa kỳ
Tiên tiến 10-23.06.2013
Quốc tế 20-26.05.2013
Dự trữ
Tiên tiến  29.07 – 04.08.2013
Thi cuối kỳ
Tiên tiến 05-18.08.2013
Quốc tế 17-23.06.2013
ĐÓNG HỌC PHÍ HỌC KỲ HÈ, 2012 – 2013 27.05 – 23.06.2013
BẮT ĐẦU HỌC KỲ HÈ, 2012-2013
Quốc tế : 08 tuần học và kiểm tra, 01 tuần thi 24.06.2013
Kiểm tra giữa kỳ 22-28.07.2013
Thi cuối kỳ 19-25.08.2013
ĐÓNG HỌC PHÍ HỌC KỲ I, 2013 – 2014 29.07-24.08.2013
BẮT ĐẦU HỌC KỲ 1, 2013 – 2014
Quốc Tế: 14 tuần học, 02 tuần kiểm tra , 01 tuần dự trữ + 02 tuần thi
Tiên Tiến: 14 tuần học chính khóa+ kiểm tra, 04 tuần học giáo Dục Quốc Phòng, 01 tuần dự trữ + 02 tuần thi
27.08.2013
HỘI TRẠI BÁCH KHOA QUỐC TẾ 11.2013
HỘI THAO OISP VÀ PARTY CUỐI NĂM 12.2013
KẾT THÚC HỌC KỲ 1, 2013-2014
Quốc Tế 01.2014
Tiên Tiến 01.2014
ĐÓNG HỌC PHÍ HỌC KỲ II, 2013 – 2014 12.2013
BẮT ĐẦU HỌC KỲ II, 2013-2014
Tiên Tiến + Quốc Tế: 14 tuần học + kiểm tra, 01 tuần dự trữ, 02 tuần thi 01.2014
KẾT THÚC HỌC KỲ II, 2013-2014
Quốc Tế 06.2014
Tiên Tiến 06.0214
ĐÓNG HỌC PHÍ HỌC KỲ I, 2014 – 2015
Quốc tế 06.2014
Tiên tiến 08.2014
BẮT ĐẦU HỌC KỲ I, 2014 – 2015
Quốc tế: 14 tuần học, 02 tuần kiểm tra + 1 dự trữ, 2 tuần thi 07.2014
Tiên Tiến: 14 tuần học, 02 tuần kiểm tra + 1 dự trữ, 2 tuần thi 09.2014
KẾT THÚC HỌC KỲ I, 2014 – 2015
Quốc Tế 11.2014
Tiên Tiến 01.2015
Hạn cuối sinh viên các lớp Quốc Tế nộp bằng IELTS 06.2014
Sinh viên các lớp Quốc tế làm thủ tục chuyển tiếp 11.2014
ĐÓNG HỌC PHÍ HỌC KỲ II, 2014 – 2015 12.2014
BẮT ĐẦU HỌC KỲ II, 2014-2015 01.2015
Tiên Tiến: 14 tuần học, 02 kiểm tra, 01 tuần dự trữ + 02 tuần thi
KẾT THÚC HỌC KỲ II, 2014-2015 06.2015

Lưu ý: Lịch này có tính chất tham khảo, có thể thay đổi tùy theo tình hình thực tế

Bài trước

Bài tiếp